2012-10-25 – Prowadzący strzelanie LOK

SAMSUNG

STS planuje wespół z LOK zorganizować w najbliższym możliwym terminie kurs na prowadzącego strzelanie LOK. Obecnie ustalamy ilość chętnych do odbycia szkolenia wśród naszych członków. W miarę krystalizowania się szczegółów kursu podamy następne informacje. Osoby spoza Stowarzyszenia a chętne do uzyskania powyższych kwalifikacji proszone są o dopisywanie się na liście zamieszczonej na naszym forum. Skrót pod obrazkiem

KK