2016-07-31 – 10 strzałów ku chwale Ojczyzny – Powstanie Warszawskie

20160731 reklama31 lipca, w przeddzień 72 rocznicy Powstania Warszawskiego Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie organizuje kolejne wydarzenie z cyklu „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”. Każdy z przybyłych w godzinach 11.00-15.00 będzie mógł po krótkim przeszkoleniu oddać 10 strzałów z pistoletu centralnego zapłonu. Wynik zostanie uwieczniony w komunikacie i potwierdzony dyplomem oraz tarczą. Nad strzelaniami będą czuwać nasi instruktorzy. Na miejscu będzie ognisko, kijki do pieczenia kiełbasy i ciepłe napoje. Koszt udziału w zawodach wynosi 15 złotych.

Równolegle z zawodami w naszym „Okopie historycznym” odbędzie się wystawa starej broni. Nasi kolekcjonerzy odpowiedzą na Państwa pytania i pozwolą zrobić pamiątkowe zdjęcia.

dojazd mapa dojazd zdjęcie

 

 

 

 

 

Dojazd i sposób dojścia na teren strzelnicy zaznaczony jest na mapie.

Proponujemy zostawić samochody przy ulicy Bielańskiej i krótkim, leśnym spacerem dotrzeć na teren strzelnicy pieszo. Prosimy o stosowanie się do zaleceń.

Serdecznie zapraszamy do spełnienia obywatelskiego obowiązku !

 

 

„10 strzałów ku chwale Ojczyzny” to zawody strzeleckie organizowane od 1932 przez Związek Strzelecki. Ich celem było propagowanie sportów strzeleckich wśród społeczeństwa. W przedwojennej Polsce uczestniczyły w nich setki tysięcy obywateli. Wówczas na ogłoszeniach o zawodach pisano: Kultywując sport strzelecki, spełniamy obowiązek wobec Ojczyzny, a w dużej mierze wykonujemy wskazania Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Każdy żołnierz obywatelem – każdy obywatel żołnierzem”. Wojna przerwała tę tradycję. 1 marca została w Suchej Beskidzkiej wydobyta z czeluści niepamięci i powoli odżywa na polskich strzelnicach.

za stroną FB: „10 strzałów dla chwale Ojczyzny”

[one_half]

REPUBLIKA 8 czerwca 1935

Uwaga! Przed nami tarcza!
Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny

Niema chyba sportu tak bezpośrednio służącego Państwu, jak strzelectwo. Słusznie nazwano je sportem obrony naród, bo od rozwoju jego poziomu zależeć będzie wiele w każdej wojnie. Przykłady z wojny europejskiej dowiodły wyraźnie, że oddziały posiadające w swym składzie dobrych strzelców nie tylko dzielnie walczyły, lecz walczyły z dużym spokojem i nigdy niemal nie ulegały panice. Odcinki, bronione przez takie pułki i bataliony, były nadzwyczaj trudne do zdobycia. Wpływał na to zarówno fakt dużej celności strzałów obrońców, jak ich dobry nastrój moralny i pewność siebie oparta na przekonaniu w celność swych strzałów. Nic bowiem nie demoralizuje bardziej obrońcy strzelającego nerwowo i niecelnie, jak widok spokojnie nacierającego przeciwnika, którego nie może powstrzymać chaotyczny i niecelny ogień. Z drugiej znów strony, przeciwnik widząc, że obrońcy strzelają źle, nabiera pewności siebie, traci obawę przed decydującem uderzeniem, słowem zyskuje przewagę moralną nad zdeprymowanym obrońcą. Nie dość więc umieć strzelać, ale trzeba umieć strzelać celnie.

Uprawianie strzelectwa poza emocjami natury sportowej wyrabia w nas spokój i równowagę ducha,, wpływa na uspokojenie ustroju nerwowego. Ze wszechmiar godną uznania była inicjatywa Związku Strzeleckiego wprowadzenia odznaki strzeleckiej, jako formy odznaczenia wyróżniających się w strzelaniu obywateli polskich. Odznaka ta posiada 4 klasy, a więc stale może pobudzać ambicję sportową posiadacza odznaki klasy niższej. Przepis nakazujący odnawianie odznaki co roku, nie pozwala jej zdobywcy osiąść na laurach. Wszyscy na strzelnicę! Uwaga! Przed nami obowiązek prowadzenia treningów i utrzymania się w należytej formie strzeleckiej.

W wielu państwach zagranicą istnieją odznaki strzeleckie nieraz bardzo zbliżone do naszych, na przykład 4-klasowa odznaka niemiecka, traktowana jako jeden z środków do powszechnej militaryzacji Niemiec, cieszy się ogromnem powodzeniem i jest zdobywana masowo. W dłuższy czas po wprowadzeniu w życie odznaki strzeleckiej Związku Strzeleckiego wzorując się w znacznej mierze na niej, wprowadziła u siebie podobną odznakę Rosja Sowiecka, dając jej zdobywcy nazwę „Strzelec Woroszyłowa”. Dlatego też dziś musimy zwrócić uwagę na strzelectwo, jako na sport użyteczności państwowej, jako na jeden z pewniejszych środków gwarancji stanowczego odparcia wszelkich zaborczych zakusów na nasze granice. Najlepszą legitymacją spełniania tego obywatelskiego obowiązku wobec Państwa jest odznaka strzelecka w klapie marynarki lub bluzie robotniczej.

Aby uprzystępnić całemu społeczeństwu uzyskanie tej odznaki Związek Strzelecki, który jest mandatarjuszem strzelectwa w Polsce, rok rocznie organizuje strzeleckie imprezy sportowe, które pod hasłem „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” umożliwią każdemu wypróbowanie swego oka. W roku bieżącym okres „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” rozpocznie się w bieżącym tygodniu i trwać będzie do 23 czerwca b. r. W tym okresie Związek Strzelecki skoncentruje swe wysiłki wyłącznie nad tern zagadnieniem. Przygotowano szereg strzelnic, których wykaz podaje prasa i radjo tak, że każdy z mieszkańców Łodzi będzie miał możność zdobycia odznaki.

[/one_half]

Fragment książki pani Aldony Zakrzewskiej pod tytułem: „Związek Strzelecki 1919 – 1939”

Najbardziej rozpowszechnionymi zawodami umożliwiającymi zdobycie OS(Odznaki Strzeleckiej) były strzelania propagandowe „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, zapoczątkowane w 1932 roku. Polegały one na tym, że każdy obywatel bez różnicy płci i wieku, za niewielką opłatą za niewielką opłatą za amunicje, strzelać i zdobyć w zależności od wyników odpowiednią klasę tej odznaki.
Forma strzelania polegała na oddaniu dziesięciu strzałów z broni małokalibrowej z odległości 50 metrów do tarczy o średnicy największego pierścienia 50 cm i średnicy czarnego pola 10cm. Strzelanie „ku chwale Ojczyzny” odbywały się na wszystkich strzelnicach w Polsce w określonym czasie. Dążono przez te zawody do rozpropagowania sportu wśród najliczniejszych rzesz i wszystkich warstw społeczeństwa.