2017-09-02 – Stare Czarnowo – Zawody Pistoletowe IPSC

1.CEL ZAWODÓW – integracja i rozwój  strzelców dynamicznych
popularyzacja strzelectwa dynamicznego

2.ORGANIZATOR ZAWODÓW – Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
02 .09.2017 sobota
Strzelnica STS Stare Czarnowo

4.PROGRAM ZAWODÓW
Pistolet dynamiczny IPSC w  klasie standart i production.

Punktacja wg  minor A-5, C-3, D-1; major A-5, C-4, D-2.

Do ostrzelania cele papierowe i metalowe  na 5 torach  zgodnie z przepisami IPSC

8:30 rejestracja zawodników  9:00 otwarcie zawodów
początek strzelań 09:10.

Zakończenie zawodów godz.14:00- 15:00

5.UCZESTNICTWO

klasa sprzętowa  standart i production

6.KLASYFIKACJA
indywidualna

7.NAGRODY
za zajęcie miejsca 1-6  dyplomy, drobne upominki

po zakończeniu zawodów przewidziane losowanie upominków dla zawodników startujących w zawodach i osób funkcyjnych

8. ZGŁOSZENIA
przez formularz zgłoszeniowy do 29.08.2017 lub do wyczerpania miejsc.

Formularz zgłoszeniowy:  https://goo.gl/forms/fCyPlnuwdzNRuUfm2

płatność -TYLKO przelewem na konto STS

kolejność wpłat jest kolejnością startową

liczba uczestników ograniczona do 30 osób

9.KOSZTY UCZESTNICTWA
startowe 50 zł w tym poczęstunek, płatne przelewem na konto STS nr: 59175000120000000036234458 
w tytule wpisujemy:

czlonkowie STS – pistolet ipsc,[numer legitymacji],[nazwisko i imię]

inny klub – pistolet ipsc,[nazwa klubu],[nazwisko i imię]

 

  1. Zawody IPSC L-1