2017-10-14 – Egzamin na prowadzącego strzelanie

  

Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie we współpracy z Ligą Ochrony Kraju oddział Szczecin organizuje kurs i egzamin prowadzącego szkolenie strzeleckie.

Kurs przygotowuje do prowadzenia strzelań z następujących rodzajów broni:
• palnej bocznego zapłonu,
• palnej centralnego zapłonu,
• maszynowej (pistolet),
• gładkolufowej,
• oraz dla chętnych czarnoprochowej.

Zasadnicza cześć kursu i egzaminu będzie przeprowadzona w dniach 30 września – 1 października oraz 14 października.
Cena kursu wynosi 450 pln lub 500 pln z częścią kursu dla broni czarnoprochowej.

Jednocześnie informuję, że od 23 sierpnia rozpoczynamy kurs wewnętrzny dla kandydatów na prowadzących strzelanie STS z poszerzonym zakresem teorii i ćwiczeń praktycznych. Kurs będzie trwał od 23 sierpnia do 30 września w wybrane środy oraz weekendy.

Kurs dla członków STS będzie po niezbędnych kosztach zajęć, analogicznie do kursu patentowego.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne:
1) z metodyki prowadzenia szkolenia strzeleckiego
2) dotyczące wyposażenia i organizacji pracy na strzelnicy
3) dotyczące bezpieczeństwa strzelania i na strzelnicy
4) przygotowujące do strzelania
5) z pomocy przedmedycznej i organizacji działań ratunkowych na strzelnicy

Zajęcia praktyczne:
6) dotyczące wyposażenia strzelca oraz prowadzącego strzelanie
7) z budowy, czyszczenia i konserwacji broni ABCD
8) dotyczące awarii broni i sytuacji awaryjnych na strzelnicy
9) z pomocy przedmedycznej i organizacji działań ratunkowych na strzelnicy
10) symulujące sytuacje problemowe podczas strzelań i na strzelnicy.

Zapisy na kurs zasadniczy do 31 sierpnia.
Zapisy na kurs wewnętrzny poprzedzający kurs zasadniczy do 20 sierpnia.

Link do bazy zapisów:
https://goo.gl/forms/l8XSY5ahMR1PUwt83