Walne Zebranie Członków – 2018 06 07

W związku z Walnym Zgromadzeniem Członków naszego stowarzyszenia, publikujemy protokół z jego obrad.

W ramach WZC uchwalony został nowy statut STS. Został on już umieszczony na stronie w zakładce „Statut STS„.