2018-09-08/09 – Puchar Prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego

Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie zaprasza na  dwie pierwsze części zawodów o  Puchar Prezesa STS  2018

 1. Cel zawodów

Rywalizacja sportowa i doskonalenie umiejętności strzeleckich.

 1. Organizator zawodów

Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie  (www. sts.org.pl)

 1. Termin i miejsce zawodów

Częśc I.  08.09.2018, sobota, Strzelnica STS „Borowiec”, Stare Czarnowo.

Starty od  godz. 1000 . Zakończenie rejestracji godz. 1330.

 1. Program zawodów
 2. Konkurencja  PISTOLET 1.  Pistolet/Rewolwer c.z.                                            10 strzałów, 25 m, tarcza sportowa TS 2. bez strzałów próbnych. Czas 3 min.
 3. Konkurencja PISTOLET 2. Pistolet/Rewolwer b.z.

10 strzałów, 25 m, tarcza sportowa TS 2. bez strzałów próbnych. Czas: 3 min.

 1. Konkurencja KARABIN. Karabin c.z.

10 strzałów, 50 m, tarcza sportowa TS 2, bez strzałów próbnych,

Pozycja:  Stojąc, bez podpórek.  Czas: 3 min.

 1. Konkurencja STRZELBA, 3 strzały pociskiem . 3 nieruchome rzutki

zawieszone w odległości 25 m. Trafienie rzutka daje 10 pkt. Czas: 3 min.

Dozwolone strzelanie oburącz. Przyrządy celownicze mechaniczne.

Wszystkie konkurencje w jednej turze i z tego samego stanowiska.    Startujący przynosi  i znosi ze stanowiska bron umieszczoną w kaburach i/lub pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, bez magazynków.

Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.

 1. Uczestnictwo

Tylko osoby posiadające Patent oraz własną (lub użyczoną) broń i amunicję.

 1. Klasyfikacja

Indywidualna. Komunikat  ukaże się w terminie do 5 dni po zawodach.

 1. Nagrody

Suma punktów ze wszystkich konkurencji tej i kolejnych Części włączona  będzie jako wkład do punktacji końcowej. Puchar otrzyma zawodnik z najwyższą liczbą zebranych punktów w tegorocznej edycji zawodów o

Puchar Prezesa STS. Wręczenie Pucharu oraz nagród dodatkowych i dyplomów po zakończeniu Części IV, w niedzielę 14.10.2018.

 1. Koszty uczestnictwa

Opłata startowa przyjmowana w kasie przed startem w wysokości 40 zł za dzień, jednak preferowanym sposobem wnoszenia opłat za zawody jest przelew na konto STS:

59 1750 0012 0000 0000 3623 4458

tytułem:  imię i nazwisko, klub, puchar prezesa, puchar prezesa część [I,II]

 1. Zgłoszenia

Wszyscy zainteresowani, kolejnośc startowa  zgodna z kolejnością  wpłat.

 1. Informacje dodatkowe

Brak broni klubowej/obiektowej

4 stanowiska startowe, oraz odprawa dla każdej kolejnej grupy startujących.

Zawody z udziałem obserwatora ZZSS.

=====================================

Zawody o Puchar Prezesa STS 2018  Częśc II.

 1. Termin i miejsce zawodów

09.09.2018, niedziela. Strzelnica STS „Borowiec”  Stare Czarnowo.

Starty od godz. 1000.  Zakończenie rejestracji  godz. 1330.

 1. Program zawodów

Konkurencje podobne jak w Części I.

Różnice:

Konkurencje :  PISTOLET 1  oraz  PISTOLET 2 – dozwolone

strzelanie wyłącznie jedną ręką.

Konkurencja:  STRZELBA  – 5 strzałów, 5 rzutków.

Wszystkie pozostałe elementy i detale jak w  Części I. 

 

 Informacje końcowe

      Częśc III i Częśc IV zawodów planowana jest na 13 i 14.10.2018.

Wszystkie oceniane tarcze przechowywane będą  do zakończenia  tegorocznej edycji Pucharu Prezesa STS.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz  w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach zawodów. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika.