2018-11-03 – Zombie War

Miejsce: Gdzieś na świecie. Czasy: 3 lata wojny z ZOMBIE.
Wracasz myślami do czasów, gdy wszystko się zaczęło, gdy straciłeś kontakt z rodziną. Właśnie mija kolejny przeklęty rok wojny z Zombie. Działasz w ramach zespołu partyzantów, który dostał kolejne zadanie w ramach którego celami priorytetowymi są zdobycie mapy do laboratorium w którym znajduje się antidotum na wirusa powodującego cały ten syf. Mapa ma Cię doprowadzić do laboratorium, w którym znajdziesz lekarstwo. Problemy misji. Musisz zdobyć paliwo do pojazdu. Najlepiej zdobyczne na autostradzie. Masz kilka granatów RG-42, które pomogą w zatrzymaniu pojazdów. Później przejazd gdzieś na północ w okolice wskazane przez wywiad. Realizacja misji i ewakuacja do miejsca odbioru przez śmigłowce. Od Ciebie zależą losy świata…..

Cel przebiegu:
Zawody składają się z 5 torów. Szczegółowe opisy w załączniku.

Pozostałe ustalenia:
Zawody z obserwatorem ZZSS odbywają się zgodnie z regulaminem Ligii Sportera w zakresie ładowania magazynków i bezpieczeństwa. Deklarujemy następujące klasy sprzętowe: klasyczna, taktyczna i otwarta.

Koszt uczestnictwa: 
Wpisowe 100 PLN, członkowie STS 75 PLN. Do rywalizacji sportowej zapraszamy osoby posiadające licencję na 2018 rok i własną broń. W cenie catering, nagrody dla zwycięzców.

Termin, miejsce, zapisy: 
Sobota 3 listopada 2018 r., Strzelnica Borowiec STS. Rozdanie kart startowych i odprawa godz. 0915, pierwsze strzały godz. 0930.

Zapisy do 2 listopada godz 20:00 pod linkiem https://goo.gl/forms/5SqlwavosceDlb932

Maksymalna liczba zawodników to 40. O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat na konto klubu STS numer: 59 1750 0012 0000 0000 3623 4458 z opisem przelewu „Zombie, Nazwisko i Imię, Klub”

Kierownik Zawodów Kamil Zaborowski
Sędzia Główny Zawodów Paweł Olech