2019-01-05 – Zawody Czeh Kruli

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH CZEH KRULI

1. Cel zawodów

–  umożliwienie strzelcom sportowym uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

 – propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Zachodniopomorskiego,

 – doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,

 – integracja środowiska strzeleckiego – wyłonienie najlepszych strzelców

 – popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Klubu oraz gości.

2. Organizator zawodów

Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie

3. Termin i miejsce zawodów

05.01.2019 Strzelnica STS BOROWIEC

 Rozpoczęcie zawodów 9:30

Koniec zawodów 16:00

4. Program Zawodów

3 torów w formule Ligii Sportera.

Klasy sprzętowe :

 – klasyczna

 – otwarta

Min liczba strzałów:

– pistolet: 18

– karabin: 19

– strzelba: 14

Opisy torów dostępne w dniu zawodów

5. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyc strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający licencję PZSS.

6.Klasyfikacja

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji.

7. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody.

8. Zgłoszenia

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat na konto klubu STS numer: 59 1750 0012 0000 0000 3623 4458 z opisem przelewu CZEH KRULI, Nazwisko i Imię, Klub” Zgłoszenia przyjmowane będą na bieżąco w dniu zawodów do godziny 9:30 o ile ilość wolnych miejsc na to pozwoli. Ilość miejsc ograniczona do 30.

9. Koszty uczestnictwa

Wpisowe 30 PLN. Catering wliczony.

10. Sprawy różne

Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego. Podczas zawodów nie będzie obecny obserwator z ZZSS.