2019-01-26 Borowiec Top Gun Zima

BOROWIEC TOP GUN
BTG Zima
REGULAMIN ZAWODÓW

Cel zawodów
Rywalizacja sportowa , doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie
najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.
Organizator zawodów
Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie (www.sts.org.pL)
Termin i miejsce zawodów
26 stycznia 2019 r. Strzelnica STS „ BOROWIEC”, Stare Czarnowo
Starty od godz. 10.00, Zakończenie rejestracji godz. 13.30
Konkurencje. (Przyrządy celownicze mechaniczne, bez diopterów.)

 1. Pistolet 1
  Bron: Pistolet/Rewolwer c.z
  Cel : Tarcza TS 2
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 25 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Stojąc
 2. Pistolet 2
  Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
  Cel : Tarcza TS 2
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 25 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA
 3. Pistolet 3
  Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
  Cel : Tarcza TS 2
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 25 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Stojąc, ręka strzelająca: LEWA
 4. Pistolet 4
  Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
  Cel : Tarcza TS 2
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 25 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Stojąc
 5. Pistolet 5
  Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
  Cel : Tarcza Psz
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 50 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Dowolna
 6. Karabin 1
  Broń: Karabin c.z.
  Cel : Tarcza TS 2
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 50 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Stojąc
 7. Karabin 2
  Broń: Karabin c.z.
  Cel : Tarcza TS 2
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 50 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Klęcząc
 8. Karabin Historyczny * (patrz opis)
  Broń: Karabin c.z.
  Cel : Tarcza TS 2
  Ilośc Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
  Dystans: 50 m
  Czas: 3 min
  Postawa : Dowolna
  W przypadku broni klubowej sędzia poda dwa pierwsze trafienia.
 9. Strzelba 1
  Broń: Strzelba 12 ga
  Cel : Rzutki 5 szt, zawieszone. Trafienie = 10 pkt.
  Ilośc Strzałów: 5, pociskiem
  Dystans: 25 m
  Czas: 1 min
  Postawa : Dowolna
 10. Strzelba 2
  Broń: Strzelba 12 ga
  Cel : Poper, „słoneczko”. Każdy strącony element = 10 pkt.
  Ilośc Strzałów: 5, srutem
  Dystans: 10 m
  Czas: 15 sek., (czas ograniczany przesłoną)
  Postawa : Dowolna

(*) – broń wytworzona przed 9. maja 1945, lub będaca prostą
kontynuacją produkcji wojennej lub licencji na nią (np. polskie Mosiny, ) i
wyprodukowana do 1958 roku.
Uczestnictwo
Tylko osoby posiadające Patent oraz własną (lub użyczoną) broń i amunicje.
Brak broni klubowej/obiektowej. Wyjątkiem jest Karabin Historyczny który
będzie dostępny w użyczeniu z oddzielną opłatą za amunicję.
Klasyfikacja
Indywidualna. Komunikat w terminie do 5 dni po zawodach.
Nagrody
Nagrodą Główną jest odznaka BTG 2019 oraz nagrody dodatkowe za
zgromadzenie największej liczby punktów z dwóch startów w każdej z
konkurencji zawodów cyklu BTG (Zima, Wiosna, Lato, Jesień) oraz w cyklu
zawodów BTG Open. Konkurencje w ramach cyklu niezmienne.
Nagroda specjalna za najlepszy rezultat z dwóch strzelań z Karabinu
Historycznego oraz dyplomy za miejsce I, II i III
Koszty uczestnictwa
Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję
10 zł. Dla uczestników spoza klubu 15 zł.
Naboje do klubowego Karabinu Historycznego – 30 zł.
Zgłoszenia
Wszyscy zainteresowani, kolejnośc startowa wg. kolejności wpłat. Wpłaty na
konto STS lub kartą / gotówką przed startem.
Informacje końcowe
Zawody z udziałem Obserwatora ZZSS. Odbędą się bez względu na pogodę.

Tarcze ze wszystkich konkurencji zostaną przechowane do zakończenia całej
tegorocznej edycji zawodów BTG.
Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w kaburach oraz/lub
pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, zabezpieczona, z flagą w komorze,
bez podpiętych jakichkolwiek magazynków.
Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji
zawodów i tylko na strzelnicy.
Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie
ich trwania.
Podczas wykonywania konkurencji obowiązkowe okulary ochronne.
Na zawodach obecny uprawniony ratownik medyczny z wyposażeniem.
Ciepły posiłek.(Zupa)
Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów,
przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o
wynikach. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika i
odnotowaniem przynależności klubowej.