2020-07-05 PIRO-MAN 2020

PIRO-MAN 2020 Grand Prix L2 PiRO

PIRO-MAN 2020 Grand Prix L2 PiRO
05.07.2020 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

Regulamin zawodów

 1. CEL ZAWODÓW
  Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego zawodnika w każdej klasie, popularyzacja strzelectwa
  sportowego.
 2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
  Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie
  https://sts.org.pl
  Kierownik zawodów:
  Janusz Kalinowski tel. +48501516944
  E-mail: piroman.szczecin@gmail.com
  3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  4 lipca Prematch dla sędziów i obsługi
  5 lipca Zawody, rozpoczęcie o godzinie 8.30, planowane zakończenie ok. godz. 17.00
  Miejsce: Strzelnica „Borowiec” w Starym Czarnowie
  https://sts.org.pl/strzelnica-stare-czarnowo/
 3. PROGRAM ZAWODÓW
  Klasy sprzętowe:
  • Pistolet Standard
  • Pistolet Dużego Kalibru
  • Pistolet Sport
  • Pistolet Kompakt
  • Pistolet/Rewolwer Subkompakt
  • Rewolwer
  • PCC PiRO (PK – poza konkurencja, nie będzie uwzględniany w komunikacie, a jedynie w
  informacji o wynikach). Warunki startu w tej klasie zostaną podane osobno).
 4. UCZESTNICTWO
  Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS, bez ograniczenia
  wieku kobiety i mężczyźni, kategoria open
 5. PUNKTACJA
  Zawody zostaną rozegrane i oceniane wg regulaminu konkurencji Pistolet i Rewolwer Obronny:
  https://www.piro.org.pl/przepisy.html?file=files/filemanager/przepisy/Przepisy%20konkurencji%20PI
  RO%20-%20Edycja%202020.pdf
 6. NAGRODY
  Za pierwsze trzy miejsca w każdej klasie puchary (z wyłączeniem PCC PiRO)
  Za wygrana w klasie PCC PiRO nagroda rzeczowa. Pierwsze trzy miejsca w tej klasie otrzymują dyplomy.
 7. ZGŁOSZENIA
  Rejestracja na zawody odbywa się wyłącznie przez portal practiscore.com
  Jeśli zawodnik startuje w dwóch klasach, musi się zarejestrować dwukrotnie, w każdej klasie
  osobno.
  Po zaksięgowaniu wpłaty zawodnik będzie mógł wybrać skład w jakim chce startować (o ile będą
  wolne miejsca).
  Link do zapisów (rejestracja na zawody):
  https://practiscore.com/piro-man-2020-grand-prix-l2-piro/register
 8. KOSZTY UCZESTNICTWA
  Opłaty startowe prosimy wpłacać na konto STS :
  Raiffeisen Bank Polska S.A.
  59175000120000000036234458
  W tytule przelewu prosimy wpisać: „PIROMAN2020 [imię i nazwisko] [KLASY SPRZĘTOWE]”
  Wpisowe w klasie PODSTAWOWEJ (‘pistoletowych’ i PCC PiRO) – 200 pln.
  Wpisowe w klasie DODATKOWEJ (‘pistoletowych’ i PCC PiRO) – 100 pln.
  Wpisowe dla startujących TYLKO w klasie ‘rewolwer’ – 100 pln.
  Jeśli starujesz DODATKOWO w klasie ‘rewolwer’ – start gratis
  Wpisowe dla członków STS : 120 pln. Każda dodatkowa klasa poza rewolwerem 60pln, start tylko w
  klasie rewolwer – 60pln.
 9. SPRAWY RÓŻNE
  Ilość torów: 12
  Ilość amunicji: ok. 250 szt. (w przygotowaniu)
  Zakwaterowanie: Dla naszych zawodników nasz Sponsor, Hotel Ibis Budget Szczecin przygotował
  specjalną ofertę.
  https://all.accor.com/hotel/3428/index.pl.shtml
  Dzwońcie na numer: 091 482 24 66
  Adres email: h3428@accor.com
  Hasło: „zawody strzeleckie”
  Adres hotelu: ul. Janiszewskiego 2
  71-004 Szczecin
  Dodatkowe wyposażenie: Każdy zawodnik jest zobowiązany mieć ze sobą w trakcie zawodów maseczkę
  ochronną.


Podczas wykonywania konkurencji obowiązkowe okulary ochronne.
Na zawodach obecny uprawniony ratownik medyczny z wyposażeniem.


Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika i odnotowaniem przynależności klubowej.