2020-10-03 Borowiec Top Gun Jesień

BOROWIEC TOP GUN

BTG Wiosna
03.10.2020 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Cel zawodów
  Rywalizacja sportowa, doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.
 2. Organizator zawodów
  Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie (www.sts.org.pl). Zawody z udziałem Obserwatora ZZSS.
 3. Termin i miejsce zawodów.
  3 października 2020 r. Strzelnica STS „BOROWIEC”, Stare Czarnowo
  Starty od godz. 10.00, Zakończenie rejestracji godz. 13.30
 4. Program zawodów.
  (Przyrządy celownicze mechaniczne, bez diopterów.)
  1. Pistolet 1
   Bron: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc
  2. Pistolet 2
   Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA
  3. Pistolet 3
   Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: LEWA
  4. Pistolet 4
   Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
   Cel: Tarcza PSz
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Dowolna
  5. Pistolet 5
   Broń: Pistolet/Rewolwer sportowy
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, oburącz
  6. Pistolet 6
   Broń: Pistolet/Rewolwer sportowy
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Stojąc, jednorącz
  7. Karabin 1
   Broń: Karabin c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc
  8. Karabin 2
   Broń: Karabin c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Klęcząc
  9. Karabin 3
   Broń: Karabin b.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Stojąc
  10. Karabin 4
   Broń: Karabin b.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Dowolna
  11. Karabin Historyczny * (patrz opis)
   Broń: Karabin c.z.
   Cel: Tarcza NT23P
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 100 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Stojąc Przy korzystaniu z broni obiektowej sędzia poda zalecany punkt celowania.
  12. Pistolet/Rewolwer Historyczny * (patrz opis)
   Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: TS-9
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25m
   Czas: 3 min
   Postawa : Stojąc, z jednej ręki. Przy korzystaniu z broni obiektowej sędzia poda zalecany punkt celowania.
  13. Strzelba 1
   Broń: Strzelba 12 ga
   Cel: Rzutki 3 szt, zawieszone. Trafienie = 10 pkt.
   Ilość Strzałów: 3, amunicja kulowa
   Dystans: 25 m
   Czas: 1 min
   Postawa: Dowolna
  14. Strzelba 2
   Broń: Strzelba 12 ga
   Cel: „gwiazda teksańska”. Każdy strącony element 10 pkt.
   Ilość Strzałów: 5, amunicja śrutowa
   Dystans: 10 m
   Czas: 1 min
   Postawa: Dowolna
  15. Strzelba 3
   Broń: Strzelba 12 ga
   Cel: 5 płytek metalowych. Każdy strącony element 10 pkt.
   Ilość Strzałów: 5, amunicja śrutowa
   Dystans: 10 m
   Czas: 1 min
   Postawa: Dowolna
 5. Uczestnictwo
  Tylko osoby posiadające Patent oraz własną (lub użyczoną) broń i amunicje.
  Brak broni klubowej/obiektowej. Wyjątkiem jest Karabin Historyczny który będzie dostępny w użyczeniu z oddzielną opłatą za amunicje.
 6. Punktacja
  Indywidualna. Komunikat w terminie do 7 dni po zawodach.
 7. Nagrody
  Nagrodą Główną jest odznaka BTG 2020 oraz nagrody dodatkowe za
  zgromadzenie największej liczby punktów z dwóch startów w każdej z konkurencji (7/3, 13/6 i 3/10.) zawodów cyklu oraz cyklu zawodów BTG Open (czerwiec, wrzesień, 2 edycje, bez Obserwatora). Konkurencje w ramach cykli niezmienne.
  Nagroda specjalna za najlepszy rezultat z dwóch strzelań z Karabinu
  Historycznego oraz dyplomy za miejsce I, II i III.
 8. Zgłoszenia
  Wszyscy zainteresowani, kolejność startowa wg. kolejności wpłat. Wpłaty na konto STS lub gotówką przed startem.
 9. Koszty uczestnictwa
  Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję -10 zł. Dla uczestników spoza klubu – 15 zł.Naboje do Karabinu Historycznego – 30 zł. Do Pistoletu Historycznego – 20 zł.
 10. Sprawy różne
  Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Tarcze ze wszystkich konkurencji zostaną przechowane do zakończenia całej tegorocznej edycji zawodów BTG.

*Broń historyczna (konkurencja 11 i 12): broń wytworzona przed 9. maja 1945, lub będąca kontynuacją produkcji wojennej lub licencji na nią (np. polskie Mosiny, TT ) i wyprodukowana nie później niż w 1958 roku.


Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w kaburach oraz/lub pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, zabezpieczona, z flagą w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków. Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach. Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.


Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.

Podczas całego pobytu na strzelnicy prosimy o zachowanie 2 m dystansu społecznego.Maseczki nie będą budzić zdziwienia, wręcz przeciwnie.


Podczas wykonywania konkurencji obowiązkowe okulary ochronne.
Na zawodach obecny uprawniony ratownik medyczny z wyposażeniem.


Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika i odnotowaniem przynależności klubowej.