2021-05-08 Borowiec Top Gun Wiosna

BOROWIEC TOP GUN

BTG Wiosna
08.05.2021 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

Cel zawodów

Rywalizacja sportowa , doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.

Organizator zawodów Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie (www.sts.org.pl). Zawody w Kalendarzu ZZSS i z udziałem Obserwatora .

Termin i miejsce zawodów
08.Maja 2021 r.. Strzelnica STS „ BOROWIEC”, Stare Czarnowo
Starty od godz. 10.00. Zakończenie rejestracji godz. 13.30.
Przyrządy celownicze: Mechaniczne.
Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.
Wyłączenia: Obudowy typu RONI lub podobne oraz konstrukcje oparte na ex-pistoletach maszynowych wszelkiej konstrukcji.

Konkurencje :

1. Pistolet 1

Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, oburącz

2. Pistolet 2

Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA

3. Pistolet 3

Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, ręka strzelająca: LEWA

4. Pistolet 4

Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
Cel : Tarcza P sz
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Dowolna

5. Pistolet 5

Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, oburącz

6. Pistolet 6

Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, ręka strzelająca PRAWA

7. Pistolet 7

Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, ręka strzelająca LEWA

8. Pistolet 8

Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
Cel : Tarcza P sz.
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, ręka strzelająca: dowolna

9. Karabin 1

Broń: Karabin c.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc

10. Karabin 2

Broń: Karabin c.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Klęcząc

11. Karabin 3

Broń: Karabin b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc

12. Karabin 4

Broń: Karabin b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50
Czas: 3 min
Postawa : Klęcząc

13. Strzelba 1

Broń: Strzelba 12 ga
Cel : Rzutki 3 szt., zawieszone. Trafienie = 10 pkt.
Ilość Strzałów: 3, pociskiem
Dystans: 25 m
Czas: 1 min
Postawa: Dowolna

14. Strzelba 2

Broń: Strzelba 12 ga
Cel : Poper „gwiazda teksańska”. Każdy strącony element = 5 pkt.
Ilość Strzałów: 5, śrutem
Dystans: 10 m
Czas: 15 sek.
Postawa : Dowolna

15. Strzelba 3

Broń: Strzelba 12 ga
Cel : Poper zespolony – liniowy. Każdy trafiony element = 5 pkt.
Ilość strzałów: 5, śrutem
Dystans: 15 m
Czas: 15 sek.
Postawa: Dowolna

Uczestnictwo
Tylko osoby posiadające Patent oraz własną broń i amunicję.

Klasyfikacja
Indywidualna. Komunikat w terminie do 14 dni po zawodach.

Nagrody
Tytuł BTG 2021 oraz nagrody przypadną zawodnikowi który wykonał wszystkie 17 konkurencji i uzyskał najwyższą liczbę punktów łącznie. Nagrody za miejsce II oraz III. Dyplomy za miejsca 1 do 6. Warunek: wykonanie wszystkich konkurencji, niekoniecznie w jednych zawodach.

Koszty uczestnictwa
Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla uczestników spoza klubu – 15 zł.

Zgłoszenia/Opłaty
Wszyscy zainteresowani. Opłaty : Gotówką przed startem.

Informacje końcowe
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w kaburach oraz/lub pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, zabezpieczona, z flagą w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków.
Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.
Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.
Podczas całego pobytu na strzelnicy prosimy o zachowanie 2 m dystansu społecznego. Maseczki i okulary obowiązkowe.

Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.

Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika i odnotowaniem przynależności klubowej.