2022-05-08 BTG BOROWIEC VOL 2 Lato 2022

Cel zawodów

Rywalizacja sportowa , doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.

ORGANIZATOR ZAWODÓW

STS  
Ul. Szeroka 1
sts.org.pl

Kierownik zawodów:
Monika Tryba
tel. 669772352

Kontakt z organizatorem:
e-mail:monikatryba79@wp.pl
tel. 692104267

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data rozpoczęcia zawodów: 2022-05-08 10:00:00
Data zakończenia zawodów: 2022-05-08 16:00
Adres strzelnicy: 53.33046298880151, 14.582498255356997

Zawody rozgrywane wg przepisów

Podczas zawodów konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF

REGULAMIN ZAWODÓW

https://zzss.net.pl/media/club/21/competitions/737/regulations.pdf

PROGRAM ZAWODÓW

Procedura strzelań

Przyrządy celownicze:

Mechaniczne.

Oparcia i podpórki:

Nie, w jakiejkolwiek formie.

Wyłączenia:

Obudowy typu RONI lub podobne oraz konstrukcje oparte na ex-pistoletach maszynowych wszelkiej konstrukcji.

Uczestnictwo

Tylko osoby posiadające Patent Strzelecki oraz własną broń i amunicję.

Klasyfikacja

Indywidualna. Komunikat w terminie do 14 dni po zawodach

Informacje końcowe

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w kaburach oraz/lub pokrowcach/walizkach.
Broń rozładowana, zabezpieczona, obowiązkowo wskaźnik bezpieczeństwa w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków.
Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
W trosce o bezpieczeństwo – na strzelnicy podczas zawodów BTG – broń w kaburach mogą przenosić tylko wyznaczeni sędziowie.
Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.
Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.
Okulary obowiązkowe.
Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.
 Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach.

Konkurencje strzeleckie

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25M
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: LEWA

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer b.z – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA

Pistolet/Rewolwer b.z – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: LEWA

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Klęcząc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Leżąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Klęcząc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Leżąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Drzewko Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 15m-20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Blachy. Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: TS2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: TS2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Pistolet c.z. historyczny – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Karabin c.z. historyczny – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: leżąc

UCZESTNICTWO

Klasy wiekowe w jakich będzie można wziąć udział w zawodach: Open,

PUNKTACJA

Punktacja naliczana wg następujących kategorii: Indywidualnie,

NAGRODY

Podczas zawodów będzie możliwe zdobycie:
Dyplomy za zajęcie 1-5 pierwszych miejsc.
Medale za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc.
Puchary za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do: 2022-05-05
Zgłoszenia są zbierane wyłącznie przez: https://tinyurl.com/s63zpm7x

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla
uczestników spoza klubu – 15 zł.
NOWY NR KONTA!!!: 30 1140 2004 0000 3502 8176 3238; tytułem BTG22 V2, NAZWISKO i imię (przykład. BTG22 V2, KOWALSKI Jan)
NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WPISANIA SIĘ NA LISTĘ ZAWODNIKÓW W DNIU ZAWODÓW, OSOBY KTÓRE NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI ORAZ WPŁATA NIE ZOSTANIE ZAKSIĘGOWANA DO DNIA 05 MAJA, DO GODZINY 16:00 – ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

SPONSORZY

W tej edycji mamy również wielu sponsorów oraz Sponsora Głównego – Dzikarz.pl który ufundował vouchery oraz strzelbę do wylosowania na zimowej edycji.