2022-07-24 BTG BOROWIEC VOL 3

Cel zawodów

Rywalizacja sportowa, doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.

ORGANIZATOR ZAWODÓW STS

Ul. Szeroka 1 sts.org.pl

Kierownik zawodów:

Monika Tryba tel. 669772352

Kontakt z organizatorem:

e-mail:zarzad@sts.org.pl

Obsada sędziowska:

Sędzia główny: SKOWRON Marcin

Przewdoniczący RTS: STAWIARSKI Marcin

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data rozpoczęcia zawodów: 2022-07-24 09:07:00
Data zakończenia zawodów: 2022-07-24 16:00
Adres strzelnicy: 53.33046298880151, 14.582498255356997

Zawody rozgrywane wg przepisów

Podczas zawodów konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF,

PROGRAM ZAWODÓW

Procedura strzelań

Przyrządy celownicze: Mechaniczne.
Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.
Wyłączenia: Obudowy typu RONI lub podobne oraz konstrukcje oparte na ex-pistoletach maszynowych wszelkiej konstrukcji.
Uczestnictwo: Tylko osoby posiadające Patent Strzelecki oraz własną broń i amunicję.
Klasyfikacja: Indywidualna. Komunikat w terminie do 7 dni po zawodach
Informacje końcowe:
Przedmecz dla sędziów i helperow 23.07.2022 od godz 10:00
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, zabezpieczona, obowiązkowo wskaźnik bezpieczeństwa w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków. Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
W trosce o bezpieczeństwo – na strzelnicy podczas zawodów BTG – broń w kaburach mogą przenosić tylko wyznaczeni sędziowie.

Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy. Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania. Okulary obowiązkowe. Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.

Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach.

Konkurencje strzeleckie

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Klęcząc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: leżąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: klęcząc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Uwagi: Postawa: leżąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Drzewko Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 15m-20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Blachy. Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Uwagi: Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: TS2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga –

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: TS2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Pistolet c.z. historyczny – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: Ts2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Karabin c.z historyczny – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: Ts2
Uwagi: Postawa: leżąc

UCZESTNICTWO

Klasy sportowe w jakich będzie można wziąć udział w zawodach:Open,

PUNKTACJA

Punktacja naliczana wg następujących kategorii: Indywidualnie,

NAGRODY

Podczas zawodów będzie możliwe zdobycie:
Dyplomy za zajęcie 1-5 pierwszych miejsc.
Medale za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do: 2022-07-20
Zgłoszenia są zbierane przez: https://tinyurl.com/2p8thzkx

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla uczestników spoza klubu – 15 zł. nr konta: 30 1140 2004 0000 3502 8176 3238; tytułem BTG, imię i nazwisko.

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WPISANIA SIĘ NA LISTĘ ZAWODNIKÓW W DNIU ZAWODÓW, OSOBY KTÓRE NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI ORAZ WPŁATY DO DNIA20 Lipca– ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

SPRAWY RÓŻNE

Zawody nie posiadają dodatkowych warunków

Nasz zaprzyjaźniony sponsor jak zawsze niezawodny – tradycyjnie cola z whisky ?