2023-03-19 BTG BOROWIEC VOL 1

Cel zawodów

Rywalizacja sportowa , doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec. Najlepsi strzelcy z czerech edycji zostaną obdarowani pucharami za zajęcie miejsc 1-3

KRAL ARMS Tactical X
Brak opisu.
Do wylosowania spośród uczestników którzy będą co najmniej w trzech edycjach mieli co najmniej 21 startów 💪💪💪 do odebrania w zaprzyjaźnionym miejscu w Szczecinie – ROM Jan Milewski do końca roku 2023r z promeską 😊😊😊

ORGANIZATOR ZAWODÓW

STS
Ul. Szeroka 1
sts.org.pl

Kierownik zawodów:
Monika Tryba
tel. 669772352

Kontakt z organizatorem:
e-mail:zarzad@sts.org.pl
tel.

Obsada sędziowska:
Sędzia główny: SOSNOWSKI Mariusz
Przewdoniczący RTS: BONCZEK Krzysztof

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data rozpoczęcia zawodów: 2023-03-19 09:00:00
Data zakończenia zawodów: 2023-03-19 17:00
Adres strzelnicy:
https://www.google.com/maps/place/Strzelnica+Borowiec+STS/@53.3318237,14.5774248,1834m/data=!3m1!

Zawody rozgrywane wg przepisów

Podczas zawodów konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF,

PROGRAM ZAWODÓW

Procedura strzelań

Przyrządy celownicze: Mechaniczne.
Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.
Wyłączenia: Obudowy typu RONI lub podobne oraz konstrukcje oparte na ex-pistoletach maszynowych wszelkiej konstrukcji.

Uczestnictwo

Tylko osoby posiadające aktualną licencję, lub bez licencji lecz zawodnik musi być w klubie zrzeszonym w ZZSS. Osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej będą uczestniczyły w zawodach poza konkurencją. Zawodnik musi posiadać własną broń i amunicję.

Klasyfikacja

Indywidualna. Komunikat w terminie do 7 dni po zawodach

Informacje końcowe:

Przedmecz dla sędziów i helperow 18.03.2023 od godz 10:00
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w pokrowcach/walizkach.
Broń rozładowana, zabezpieczona, obowiązkowo wskaźnik bezpieczeństwa w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków.
Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
W trosce o bezpieczeństwo – na strzelnicy podczas zawodów BTG – broń w kaburach mogą przenosić tylko wyznaczeni sędziowie.
Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.
Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.
Okulary obowiązkowe.
Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.
Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji
o wynikach.

Konkurencje strzeleckie

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: klęcząc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: leżąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych:
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: klęcząc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: leżąc

Strzelba 12 ga – strzelba

Odległość strzelania: 20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Drzewko Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga – strzelba

Odległość strzelania: 15m-20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Blachy. Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga – strzelba

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: TS2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga – strzelba

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Ts2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Pistolet c.z historyczny – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Karabin c.z historyczny – karabin_standardowy – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Leżąc

UCZESTNICTWO

Klasy sportowe w jakich będzie można wziąć udział w zawodach:Open,

PUNKTACJA

Punktacja naliczana wg nastepujących kategorii: Indywidualnie,

NAGRODY

Podczas zawodów będzie możliwe zdobycie:
Dyplomy za zajęcie 1-5 pierwszych miejsc.
Medale za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do: 2023-03-14
Zgłoszenia są zbierane przez: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-fJHtnJZ-Ycrx-EqRzekclA3PwQcc7Ez7tAxkI4H52F2jmw/viewfor

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla
uczestników spoza klubu – 15 zł. nr konta: 30 1140 2004 0000 3502 8176 3238; tytułem BTG, imię i nazwisko.
NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WPISANIA SIĘ NA LISTĘ ZAWODNIKÓW W DNIU ZAWODÓW, OSOBY KTÓRE NIE
DOKONAJĄ REJESTRACJI ORAZ WPŁATY DO DNIA 14 marca 2023– ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

SPRAWY RÓŻNE

Zawody nie posiadają dodatkowych warunków