2021-10-02 BOROWIEC TOP GUN BTG Jesień 2021

REGULAMIN ZAWODÓW
Cel zawodów: Rywalizacja sportowa, doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.
Organizator zawodów: Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie (www.sts.org.pl). Zawody w Kalendarzu ZZSS i z udziałem Obserwatora.
Termin i miejsce zawodów: 2 października 2021 r. Strzelnica STS „BOROWIEC”, Stare Czarnowo
Starty od godz. 10.00. Zakończenie rejestracji godz. 13.30.
Przyrządy celownicze: Mechaniczne.
Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.
Wyłączenia: Obudowy typu RONI lub podobne oraz konstrukcje oparte na ex-pistoletach maszynowych wszelkiej konstrukcji oraz pistolety maszynowe w konkurencjach pistoletowych c. z.

Konkurencje:

1. Pistolet 1
Broń: Pistolet/Rewolwer c. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc, oburącz

2. Pistolet 2
Broń: Pistolet/Rewolwer c. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA

3. Pistolet 3
Broń: Pistolet/Rewolwer c. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: LEWA

4. Pistolet 4
Broń: Pistolet/Rewolwer c. z.
Cel: Tarcza P sz
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa: Dowolna

5. Pistolet 5
Broń: Pistolet/Rewolwer b. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc, oburącz

6. Pistolet 6
Broń: Pistolet/Rewolwer b. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc, ręka strzelająca PRAWA

7. Pistolet 7
Broń: Pistolet/Rewolwer b. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc, ręka strzelająca LEWA

8. Pistolet 8
Broń: Pistolet/Rewolwer b. z.
Cel: Tarcza P sz.
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: dowolna

9. Karabin 1
Broń: Karabin c. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc

10. Karabin 2
Broń: Karabin c. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa: Klęcząc

11. Karabin 3
Broń: Karabin b. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa: Stojąc

12. Karabin 4
Broń: Karabin b. z.
Cel: Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50
Czas: 3 min
Postawa: Klęcząc

13. Strzelba 1
Broń: Strzelba 12 ga
Cel: Rzutki 3 szt., zawieszone. Trafienie = 10 pkt.
Ilość Strzałów: 3, pociskiem
Dystans: 25 m
Czas: 1 min
Postawa: Dowolna

14. Strzelba 2
Broń: Strzelba 12 ga
Cel: Poper „gwiazda teksańska”. Każdy strącony element = 5 pkt.
Ilość Strzałów: 5, śrutem
Dystans: 10 m
Czas: 15 sek.
Postawa: Dowolna

15. Strzelba 3
Broń: Strzelba 12 ga
Cel: Poper zespolony – liniowy. Każdy trafiony element = 5 pkt.
Ilość strzałów: 5, śrutem
Dystans: 15 m
Czas: 15 sek.
Postawa: Dowolna


Uczestnictwo
Tylko osoby posiadające Patent Strzelecki oraz własną broń i amunicję.
Klasyfikacja
Indywidualna. Komunikat w terminie do 14 dni po zawodach.
Nagrody
Tytuł BTG 2021 oraz nagrody przypadną zawodnikowi, który wykonał wszystkie 17 konkurencji
i uzyskał najwyższą liczbę punktów łącznie. Nagrody za miejsce II oraz III. Dyplomy za miejsca 1 do 6. Warunek: wykonanie wszystkich konkurencji, niekoniecznie w jednych zawodach.
Koszty uczestnictwa
Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla uczestników spoza klubu – 15 zł.
Zgłoszenia/Opłaty
Wszyscy zainteresowani. Opłaty: Na konto STS lub gotówką przed startem.
Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie. https://sts.org.pl
numer konta: 59 1750 0012 0000 0000 3623 4458

Informacje końcowe
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w kaburach oraz/lub pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, zabezpieczona, z flagą w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków.
Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.
Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.
Podczas całego pobytu na strzelnicy prosimy o zachowanie 2 m dystansu społecznego. Maseczki
i okulary obowiązkowe.
Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.
Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika i odnotowaniem przynależności klubowej.