2021-07-04 GRYF SHOTGUN OPEN IPSC level 2

REJESTRACJA / REGISTRATION

Invitation for foreigners
Tory / Stages
Weryfikacja / Verification

Rezultaty / Results Overall

Rezultaty z podziałem na stage / Results by stage

INFORMACJE O ZAWODACH

Typ zawodów: Strzelba
Poziom: L2

Sędzia Główny: Leszek MADAJEWSKI
Sędzia Główny – Przedmecz: Paweł OLECH
Kierownik Zawodów: Artur PIASECKI
Kierownik Biura Obliczeń: Piotr KUCZYŃSKI
Delegat Techniczny PZSS: Dariusz MIERZEJEWSKI

Organizatorzy: STS Szczecin
Miasto: Stare Czarnowo k. Szczecina
Strzelnica: Strzelnica STS Borowiec

Lokalizacja strzelnicy

Minimalna liczba strzałów: 157 (w tym 8 slug), Shoot off maks. 30
Liczba torów: 10 + Shoot off
Klasy sprzętowe: Open, Standard, Standard Manual, Modified
Klasyfikacja: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC

Przedmecz: Sobota 03.07.2021 r.
Pierwsze strzały: 10:00
Składy – przedmecz: 8 składów po 6 strzelców
Przedmecz dla osób funkcyjnych, sponsorów oraz 12 miejsc dla zawodników.

Mecz główny: Niedziela 04.07.2021 r.
Pierwsze strzały: 09:00
Składy: 8 składów po 10 strzelców

Gun check na pierwszym torze zawodów.

Otwarcie rejestracji: 15.01. 2021 r. godz. 20:00 poprzez stronę Practiscore.
Link do rejestracji zostanie zamieszczony na stronie zawodów oraz profilu Facebook.

Opłata startowa: 300 PLN
Opłaty prosimy kierować na konto:

59 1750 0012 0000 0000 3623 4458

Odbiorca: Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie
Tytuł przelewu: Imię NAZWISKO Gryf Shotgun Open

WERYFIKACJA OPŁAT: Po rejestracji i wyborze składu zawodnik będzie miał 10 dni na dokonanie przelewu opłaty startowej. W przypadku niedokonania opłaty w terminie zgłoszenie pozostanie na liście oczekujących.

Opłata nie podlega zwrotowi, ale można przenieść ją na innego zawodnika.

Opłata arbitrażowa: 300 PLN

Przepisy: IPSC Strzelba, ostatnia edycja wraz z interpretacjami

Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS.

Osoba kontaktowa: Artur PIASECKI
email: gryf2021@hotmail.com

MATCH INFO

Match type: Shotgun
Match level: L2

Range Master: Leszek MADAJEWSKI
Range Master – Prematch: Paweł OLECH
Match Director: Artur PIASECKI
Stat Officer: Piotr KUCZYŃSKI
PZSS Technical Delegate: Dariusz MIERZEJEWSKI

Organizer: STS Szczecin
City: Stare Czarnowo near Szczecin
Shooting range: STS Borowiec Shooting Range

Location of shooting range

Minimal number of shots: 157 (includes 8 slugs), shoot off max. 30
Number of stages: 10 + Shoot Off
Divisions: Open, Standard, Standard Manual, Modified
Categories: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Ammunition: Compliant with IPSC regulations

Prematch: 2021.07.03 Saturday
Opening shots: 10:00 AM (CET)
Squads – prematch: 8 squads, 6 shooters per squad
Prematch for match personnel, sponsors and 12 places for shooters. 

Main match: 2021.07.04 Sunday
Opening shots: 09:00 AM (CET)
Squads: 8 squads, 10 shooters per squad

Gun check on first stage of the match.

Registration begins: 2021.01.15 08:00 PM (CET) through Practiscore website. Link will be published on match website and Facebook.

Entry fee: 70 EUR
Please send the fees in EUR to the account number:

IBAN: PL59 1750 0012 0000 0000 3623 4458
BIC/SWIFT: PPAABPLPK

Recipient: Szczecinskie Towarzystwo Strzeleckie
Title: First name LAST NAME Gryf Shotgun Open

PAYMENT VERIFICATION: After the registration, the participant has 10 days to make a payment of an entry fee. In case of no payment the participant remains on the waiting list.

The payment will not be refunded, but can be transferred to other shooter.

Appeal fee: 70 EUR

Regulations: IPSC Shotgun, last edition with interpretations

Restrictions: Competition only for IPSC shooters registered with IPSC Region appropriate for place of residence of the shooter.

Contact: Artur PIASECKI
email: gryf2021@hotmail.com

WWW: sts.org.pl/gryf2021