2022-03-27 Gryf Shotgun Open FAM-Pionki 2022

REJESTRACJA / REGISTRATION

Invitation for foreigners
Tory / Stages 1-5
Tory / Stages 6-10

Weryfikacja

Wyniki Overall

Wyniki Kategorie

Wyniki Tory

INFORMACJE O ZAWODACH

Typ zawodów: Strzelba
Poziom: L2

Sędzia Główny: Piotr NIEWIADOMSKI
Sędzia Główny – Przedmecz: Tadeusz NOGA
Kierownik Zawodów: Artur PIASECKI
Kierownik Biura Obliczeń: Marcin STAWIARSKI
Delegat Techniczny PZSS: Dariusz MIERZEJEWSKI

Organizatorzy: STS Szczecin
Miasto: Stare Czarnowo k. Szczecina
Strzelnica: Strzelnica STS Borowiec

Lokalizacja strzelnicy

Minimalna liczba strzałów: 149 (w tym 7 slug i 8 loftka – maksymalnie 9 śrucin)
Liczba torów: 10
Klasy sprzętowe: Open, Standard, Standard Manual, Modified
Klasyfikacja: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC

Przedmecz: Sobota 26.03.2022 r.
Pierwsze strzały: 10:00
Składy – przedmecz: 8 składów po 6 strzelców
Przedmecz dla osób funkcyjnych, sponsorów oraz 12 miejsc dla zawodników.

Mecz główny: Niedziela 27.03.2022 r.
Pierwsze strzały: 08:30
Składy: 8 składów po 10 strzelców

Gun check na pierwszym torze zawodów.

Otwarcie rejestracji: 20.01.2022 r. godz. 20:00 poprzez stronę Practiscore.
Link do rejestracji zostanie zamieszczony na stronie zawodów oraz profilu Facebook.

Opłata startowa: 300 PLN
Opłaty prosimy kierować na konto:

30 1140 2004 0000 3502 8176 3238

Odbiorca: Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie
Tytuł przelewu: GSO-FamPionki2022 [Imię NAZWISKO]

WERYFIKACJA OPŁAT: Po rejestracji i wyborze składu zawodnik będzie miał 10 dni na dokonanie przelewu opłaty startowej. W przypadku niedokonania opłaty w terminie zgłoszenie pozostanie na liście oczekujących.

Opłata nie podlega zwrotowi, ale można przenieść ją na innego zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów w związku z panującą pandemią COVID-19.

Opłata arbitrażowa: 300 PLN

Przepisy: IPSC Strzelba, ostatnia edycja wraz z interpretacjami

Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS.

Osoba kontaktowa: Artur PIASECKI
email: gryfopen2022@gmail.com

MATCH INFO

Match type: Shotgun
Match level: L2

Range Master: Piotr NIEWIADOMSKI
Range Master – Prematch: Tadeusz NOGA
Match Director: Artur PIASECKI
Stat Officer: Marcin STAWIARSKI
PZSS Technical Delegate: Dariusz MIERZEJEWSKI

Organizer: STS Szczecin
City: Stare Czarnowo near Szczecin
Shooting range: STS Borowiec Shooting Range

Location of shooting range

Minimal number of shots: 149 (includes 7 slugs and 8 buckshots – max. 9 pellets)
Number of stages: 10 
Divisions: Open, Standard, Standard Manual, Modified
Categories: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Ammunition: Compliant with IPSC regulations

Prematch: 2022.03.26 Saturday
Opening shots: 10:00 AM (CET)
Squads – prematch: 8 squads, 6 shooters per squad
Prematch for match personnel, sponsors and 12 places for shooters. 

Main match: 2022.03.27 Sunday
Opening shots: 08:30 AM (CET)
Squads: 8 squads, 10 shooters per squad

Gun check on first stage of the match.

Registration begins: 2022.01.20 20:00 PM (CET) through Practiscore website. Link will be published on match website and Facebook.

Entry fee: 70 EUR
Please send the fees in PLN to the account number:

IBAN: PL30 1140 2004 0000 3502 8176 3238
BIC: BREXPLPWMBK

Payments in PLN (polish zloty) only.

Recipient: Szczecinskie Towarzystwo Strzeleckie
Title: GSO-FamPionki2022 [Firstname LASTNAME]

PAYMENT VERIFICATION: After the registration, the participant has 10 days to make a payment of an entry fee. In case of no payment the participant remains on the waiting list.

The payment will not be refunded, but can be transferred to other shooter. The organizer reserves the right to change the date of the competition due to COVID-19 pandemic.

Appeal fee: 70 EUR

Regulations: IPSC Shotgun, last edition with interpretations

Restrictions: Competition only for IPSC shooters registered with IPSC Region appropriate for place of residence of the shooter.

Contact: Artur PIASECKI
email: gryfopen2022@gmail.com

WWW: sts.org.pl/gryf2022