2023-03-25 FAM PIONKI GRYF SHOTGUN OPEN 2023

REJESTRACJA / REGISTRATION

STAGES

Weryfikacja_Final

Category_Final

Overall_Final

INFORMACJE O ZAWODACH

Typ zawodów: Strzelba
Poziom: L2

Sędzia Główny: Tadeusz Górka
Sędzia Główny – Przedmecz: Piotr Niewiadomski
Kierownik Zawodów: Artur PIASECKI
Kierownik Biura Obliczeń: Marcin STAWIARSKI
Delegat Techniczny PZSS: Dariusz MIERZEJEWSKI

Organizatorzy: STS Szczecin
Miasto: Stare Czarnowo k. Szczecina
Strzelnica: Strzelnica STS Borowiec

Lokalizacja strzelnicy

Minimalna liczba strzałów: 148 (w tym 13 loftka – maksymalnie 9 śrucin)
Liczba torów: 10
Klasy sprzętowe: Open, Standard, Standard Manual, Modified
Klasyfikacja: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC

Przedmecz: Sobota 25.03.2023 r.
Pierwsze strzały: 10:00
Składy – przedmecz: 8 – 6 strzelców

Mecz główny: Niedziela 26.03.2023 r.
Pierwsze strzały: 08:30
Składy: 8 składów po 12 strzelców

Gun check na pierwszym torze zawodów.

Otwarcie rejestracji: 20.01.2023 r. godz. 19:00 poprzez stronę Practiscore.
Link do rejestracji zostanie zamieszczony na stronie zawodów oraz profilu Facebook.

Opłata startowa: 350 PLN
Opłaty prosimy kierować na konto:

30 1140 2004 0000 3502 8176 3238

Odbiorca: Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie
Tytuł przelewu: Imię NAZWISKO, GSO 2023

WERYFIKACJA OPŁAT: Prosimy o dokonanie opłaty startowej w ciągu 20 dni od daty rejestracji. W przypadku niedokonania opłaty w terminie zawodnik zostanie przesunięty na listę oczekujących

Opłata nie może być wycofana, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika.

Opłata arbitrażowa: 350 PLN

Przepisy: IPSC Strzelba, ostatnia edycja wraz z interpretacjami

Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC

– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Osoba kontaktowa: Artur PIASECKI
email: gryfshotgunopen@gmail.com

MATCH INFO

Match type: Shotgun
Match level: L2

Range Master: Tadeusz Górka
Range Master – Prematch: Piotr Niewiadomski
Match Director: Artur PIASECKI
Stat Officer: Marcin STAWIARSKI
PZSS Technical Delegate: Dariusz MIERZEJEWSKI

Organizer: STS Szczecin
City: Stare Czarnowo near Szczecin
Shooting range: STS Borowiec Shooting Range

Location of shooting range

Minimal number of shots: 148 (includes 8 buckshots – max. 9 pellets)
Number of stages: 10 
Divisions: Open, Standard, Standard Manual, Modified
Categories: Regular, Lady, Senior, Super Senior
Ammunition: Compliant with IPSC regulations

Prematch: 2023.03.25 Saturday
Opening shots: 10:00 AM (CET)
Squads – prematch: 8 – 6 shooters per squad

Main match: 2023.03.26 Sunday
Opening shots: 08:30 AM (CET)
Squads: 8 – 12 shooters per squad

Gun check on first stage of the match.

Registration begins: 2023.01.20 7:00 PM (CET) through Practiscore website. Link will be published on match website and Facebook.

Entry fee: 75EUR
Please send the fees in PLN to the account number:

IBAN: PL30 1140 2004 0000 3502 8176 3238
BIC: BREXPLPWMBK

Recipient: Szczecinskie Towarzystwo Strzeleckie
Title: [Firstname LASTNAME], GSO 2023

PAYMENT VERIFICATION:

Please pay the entry fee within 20 days from the registration date. If the fee is not paid by the deadline, the competitor will be moved to the waiting list.

The payment will not be refunded, but can be transferred to other shooter.

Arbitration fee: 350 PLN

Regulations: IPSC Shotgun, last edition with interpretations

Restrictions: Competition only for IPSC shooters registered with IPSC Region appropriate for place of residence of the shooter.

Contact: Artur PIASECKI
email: gryfshotgunopen@gmail.com

WWW: sts.org.pl/gryfshotgun2023