Kurs PROWADZĄCEGO STRZELANIE

KURS  PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Zgłoszenia przez -> FORMULARZ <- 

Miejsce szkoleniaStrzelnica Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego BOROWIEC oraz Sala Wykładowa  WCB na ulicy Mieszka I (miejsce wykładów może ulec zmianie).

Termin szkolenia:  (piątek-niedziela)

  • 16.10. w godzinach 17:00 – 22:00 – wykłady
  • 17.10. w godzinach 09:00 – 18:00 – wykłady, ćwiczenia
  • 18.10. w godzinach 09:00 – 18:00 – wykłady, ćwiczenia, egzaminy 

Zapraszamy rónież osoby chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa, ubiegające się o pozwolenie na broń (do celów szkoleniowych, sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych , innych Służb Mundurowych .

UWAGA!

Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim ani posiadać patentu oraz licencji PZSS.

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, wydawanym przez LOK, które potwierdza nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:

B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej

Uprawnienie ,, Prowadzący Strzelanie ” , opisane jest w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm. 2000r.)

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w kursie.
Kurs składa się z wykładów obejmujących przepisy prawa dotyczące posiadania i użycia broni palnej oraz metodyki prowadzenia szkoleń strzeleckich, a także pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia praktyczne obejmują prowadzenie strzelań oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość zakończona jest egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

Wymagania:
• ukończone 21 lat,
• umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną
• dobry stan zdrowia,
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego
• dokonanie opłaty za kurs
• zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwsazań do uczestnictwa w kursie (lekarz będzie obecny w pierwszy dzień szkolenia – koszt badania jest wlicznony w kurs)

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób.
Więcej informacji pod numerem tel. 508 189 249

Koszt kursu : 550 zł
(wraz z badaniem lekarza sportowego i wydaniem licencji)

Członkowie STS, którzy mają opłacone składki za 2020 rok – płacą 500 zł.
Członkowie STS, którzy mają opłacone skłądki i odpracowany trybut za 2020 rok – płacą  400 zł.