Składki

Obowiązują następujące daniny na rzecz Stowarzyszenia:

1) opłata wpisowa – 300 zł (150 zł jeżeli zapisujesz się po 30 czerwca)
2) roczna składka – 300 zł, możliwa jest jej opłata w dwóch półrocznych transzach;
3) każdy z członków jest zobligowany do przepracowania rocznie 20 roboczogodzin na rzecz Stowarzyszenia
4) nowo wstępujący do Stowarzyszenia, w pierwszym roku ma do przepracowania dodatkowe 20 godzin
5) z opłaty wpisowej i opłacania składek zwolnione są osoby nieletnie

Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.

numer konta: 59 1750 0012 0000 0000 3623 4458

W tytule wpisujemy: czego dotyczy przelew, imię i nazwisko, numer legitymacji

Uwaga: Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 7 czerwca 2018 roku możliwe jest rozliczenie finansowe trybutu pracy na rzecz Stowarzyszenia w kwocie 20 zł za każdą nieprzepracowaną godzinę.

Opłaty za licencje PZSS należy dokonywać na konto STS,  w tytule przelewu należy wpisać „Licencja, nazwisko i imię, numer legitymacji”