Składki

Niezmiennie od pierwszego stycznia 2013 roku obowiązują następujące daniny na rzecz Stowarzyszenia:

1) opłata wpisowa – 1000 zł (zawierająca składkę za dany rok)
2) roczna składka – 300 zł, możliwa jest jej opłata w dwóch półrocznych transzach;
3) każdy z członków jest zobligowany do przepracowania rocznie 20 roboczogodzin na rzecz Stowarzyszenia, do odwołania obowiązek ten zostaje zawieszony
4) nowo wstępujący do Stowarzyszenia, w pierwszym roku ma do przepracowania dodatkowe 20 godzin
5) z opłaty wpisowej i opłacania składek zwolnione są osoby niepełnoletnie

Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.

numer konta: 59 1750 0012 0000 0000 3623 4458

 

W tytule wpisujemy: czego dotyczy przelew, imię i nazwisko, numer legitymacji

 

Uwaga: Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 2 listopada 2015 roku możliwe jest rozliczenie finansowe trybutu pracy na rzecz Stowarzyszenia w kwocie 20 zł za każdą nieprzepracowaną godzinę.