Trybut pracy

Trybut pracy na rok 2022, liczony w okresie od 01.11.2021 – 31.10.2022

Trybut pracy na rzecz STS został uchwalony przez WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 07.06.2018. Zgodnie w uchwałą – godziny odpracowanego trybutu zgłasza się do 31-go października. Zgłoszenia od 1-go listopada będą zaliczane na rok następny. Ekwiwalent za każdą nieodpracowaną na rzecz klubu godzinę to 20 zł.

W celu ustalenia sposobu fizycznego odpracowania godzin można zgłaszać się do
Przemysława Jendrzejczaka (tel. 601 320 190), który koordynuje prace na strzelnicy.

Prace i czynności uwzględniane w trybucie pracy:

 1. Prace porządkowe, naprawcze, remontowe, wytwórcze bezpośrednio na strzelnicy, zgodnie z wytycznymi osoby koordynującej prace na miejscu (wyznaczony termin prac).
 2. Prace porządkowe, naprawcze, remontowe, wytwórcze bezpośrednio na strzelnicy wykonywane samodzielnie w uzgodnieniu z osobą koordynującą / dowolnym członkiem zarządu (dowolny termin).
 3. Prace wytwórcze, naprawcze, remontowe przeprowadzane poza strzelnicą STS, w uzgodnieniu z osobą koordynującą / dowolnym członkiem zarządu.
 4. Uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu oficjalnych treningów i szkoleń STS.
 5. Uczestnictwo w organizacji zawodów, sędziowanie lub/i pomoc przy zawodach STS.
 6. Uczestnictwo w organizacji i realizacji imprez strzeleckich, np. „10 strzałów …”   lub podobnych organizowanych przez STS.
 7. Uczestnictwo i pomoc w realizacji  imprez wspólnych np. z LOK, ze szkołami czy instytucjami.
 8. Uczestnictwo w organizacji i realizacji wystaw organizowanych przez klub. Np. Na Jasnych Błoniach, na Poligonie Drawskim, w czasie Święta Plonów w  Gminie Stare Czarnowo, i przy innych okazjach. 
 9. Udział w procesie prac przygotowawczych oraz przy realizacji dalszych etapów budowy strzelnicy.
 10. Udział w procesie pozyskiwania dotacji, dofinansowań z wszelkich możliwych do wykorzystania źródeł.
 11. Pomoc w realizacji zadań o charakterze prawnym.
 12. Pomoc w obsłudze informatycznej klubu (np. tworzenie i obsługa zaplecza informatycznego, opracowywanie grafik itp.).
 13. Udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.
 14. Wszelkie inne działania wynikające z potrzeby chwili, zatwierdzone przez dowolnego członka zarządu.

Członkowie STS mogą liczyć na zwrot należycie udokumentowanych wydatków na zakupione materiały potrzebne do realizacji powierzonych im prac.

Sposób zgłoszenia wykonania trybutu następuje przez formularz dostępny pod poniższym linkiem :

TRYBUT PRACY NA RZECZ STS