Uchwały Zarządu

Rok 2020

Nr 3/08/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego:

-Panią Kamilę Synowską

-Pana Romana Synowskiego

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 2/09/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panią Mariolę Grabowską

Za – 6, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/09/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Jacka Faściszewskiego

Za – 6, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 3/08/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Marcina Gromadkę

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 2/08/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Jarosława Młynka

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/08/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panów:

  • Piotr Stańko
  • Mateusz Dudzic
  • Robert Chojnacki
  • Patryk Biessek

Za – 6, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/07/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panów:

-Zbigniew Chober

-Bartosz Wojtyła

-Marcin Musiał

Za – 5, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 3/05/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Krzysztofa Michałowskiego

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1

Nr 2/05/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Maksyma Bączkowskiego

Za – 6, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/05/2020

02-05-2020 za pomocą aplikacji whatsapp.

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego :

-Maciej Arndt

-Michał Rakowski

-Adam Dobczyński

Za – 5, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1

Nr 7/03/2020

24 Marca 2020 za pomocą aplikacji whatsapp Zarząd podjął uchwałę odnośnie postawienia nowego ogrodzenia dookoła strzelnicy. Maksymalną kwotę przeznaczoną na budowę ogrodzenia ustalono na 15000pln brutto.

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 6/03/2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd STS podjął uchwałę o możliwości przeprowadzania posiedzeń Zarządu i podejmowaniu uchwał za pomocą elektronicznych środków komunikacji typu Skupe, WhatsApp, Messenger. O terminie posiedzenia Zarządu poinformuje Prezes lub wskazany członek Zarządu na co najmniej 24h przed nim.

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 5/03/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Piotra Wójcikowskiego

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 4/03/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panią Aleksandrę Leśniańską

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 3/03/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panią Oliwię Kasiubowską

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 2/03/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Bartosza Podleszuk

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/03/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Szymona Skoczylas

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 6/02/2020

Zgodnie z §12 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego następujących osób:

-Sławomir Wojciechowski

-Marek Grelewicz

-Sebastian Kostrzewa

-Tomasz Maj

-Michał Berner

-Maciej Berner

-Konrad Durlej

-Kamil Gątarek

-Paweł Bernat

-Józef Jędrzejewski

-Piotr Zawadzki

-Jarosław Dzieńkowski

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 5/02/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panią Olę Blonkowską.

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 4/02/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Ryszarda Krzysztofa Borawskiego.

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 3/02/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Pawła Jakubowicza.

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 2/02/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panią Żanetę Mirosławę Chwyć.

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/02/2020

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Artura Jana Chwyć.

Za – 4, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Rok 2019:

Nr 2/10/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Przemysława Romana Chreptowicza.

Za – 5, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/10/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Wojciecha Norberta Surmę.

Za – 5, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 10/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Rafała Piotra Gawinka.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 9/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Marcina Komorowskiego.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 7/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Waldemara Wiesława Adamczyka.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 6/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Mariana Ireneusza Lewandowskiego.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 5/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panią Laurę Marię Lebiedzińską.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 4/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Grzegorza Domańskiego.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 3/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Łukasza Szczepkowskiego.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 2/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Panią Monikę Trybę.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/09/2019

Zgodnie z §9 Pkt. 2 Statutu Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego Pana Krzysztofa Zbigniewa Hetmana.

Za – 3, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 1/07/2019

W związku z rezygnacją Marka Dieringa z pełnienia funkcji prezesa, Zarząd podejmuje uchwałę o wyznaczeniu Waldemara Kaufmana jako pełniącego obowiązki Prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Za – 6, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Nr 2/05/2019

Zarząd podejmuje uchwałę o wykonaniu dalszych prac ziemnych i porządkowych na terenie strzelnicy. Zakres prac ma obejmować usunięcie erozji wałów, umocnienia skarp, nasadzenia wzmacniające, niwelację i przygotowanie terenu pod siew trawy. Górny limit kwotowy ustalony został na 14000pln. Koordynacją i nadzorem prac zajmie się członek zarządu Przemysław Jendrzejczak.

Za – 5,  Wstrzymało się – 0,  Przeciw  – 0

Nr 1/05/2019

Zarząd podejmuje uchwałę o wykonaniu prac ziemnych i porządkowych na terenie strzelnicy. Górny limit kwoty został ustalony na 8000pln. Koordynacją i nadzorem prac zajmie się członek zarządu Przemysław Jendrzejczak.

Za- 7, wstrzymało się – 0, przeciw – 0

Nr 1/01/2019

W związku z ujemnym wynikiem finansowym zawodów KSS2 z dn. 09.12.2018, tj. naruszeniem statutu i regulaminu finansowego STSu przez organizatorów tych zawodów Zarząd kieruje rozpatrzenie tego wyniku przez najbliższe Walne Zebranie Członków .

Za- 5, wstrzymało się – 0, przeciw – 0

Rok 2018:

Nr 1/11/2018

Zarząd zaleca:

  1. a) prowadzących strzelanie na strzelnicy STSu w Starym Czarnowie do posiadania apteczki wyposażonej w materiały niezbędne do zabezpieczenia urazów, które mogą wystąpić w sporcie strzeleckim
  2. b) wszystkich korzystających ze strzelnicy STSu w Starym Czarnowie do posiadania apteczki jak w punkcie (a)

za -5 głosów, wstrzymało się – 0,przeciw – 0

Rok 2017:

Nr 1/12/2017

Z dniem 01.01.2018 nowo wstępujących członków obowiązuje jednorazowa opłata obejmująca łącznie całą składkę za dany rok i wpisowe w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych).

Nr 3/07/2017

Zarząd ustala sposób przyjęcia nowych członków STS-u poprzez osobę wprowadzającą będącą członkiem STS-u oraz posiadającą licencję PZSS, patent strzelecki, uprawnienia prowadzącego strzelania, pozwolenie na broń oraz własną broń. Osoba wprowadzająca przygotowuje nowego członka STS-u do egzaminu na patent strzelecki. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent strzelecki przez nowego członka STS-u jest zdanie egzaminu wewnętrznego STS-u

Nr 2/07/2017

Zarząd ustala wydatek z tytułu korzystania ze strzelnicy na rzecz przedsiębiorcy Marka Gawrońskiego „Strzelnica Military Area Marek Gawroński” NIP: 8531486896 REGON: 364611316 przez członków Szczecińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego w wysokości 100 zł rocznie od każdego członka STS-u zorganizowanego w placówce Pyrzyce. (warunkiem jest brak zaległości w opłatach składek)

Nr 1/07/2107

Zarząd ustala nie zmieniać dotychczasowego loga Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego.

Nr 3/04/2017 z dnia 11.04.2017 roku

Zrezygnować z wynajmowania strzelnicy Stowarzyszenia położonej w Starym Czarnowie do celów komercyjnych do czasu zakończenia prac adaptacyjnych.

Za: 6 głosów

Nr 2/04/2017 z dnia 11.04.2017 roku

Przyjąć w poczet członków Stowarzyszenia Pana Ryszarda Borawskiego bez wnoszenia opłat: wpisowej i członkowskiej w zamian za wykonywanie prac naprawczo-konserwatorskich na rzecz Stowarzyszenia.

Za: 6 głosów

Nr 1/4/2017 z dnia 11.04.2017 roku

W związku z niedoborem środków finansowych znacznej wartości w kasie i na koncie Stowarzyszenia skierować do prokuratory wniosek o popełnieniu przestępstwa przez Zarząd poprzedniej kadencji.

Za: 6 głosów

Rok 2016:

Nr 14/2016 z dnia 15.11.2016 roku

Zarząd w dniu 15 listopada uchwalił wykup polisy ubezpieczeniowej NNW PZU Sport na okres jednego roku w kwocie składki 5.293,02 zł. Obowiązek posiadania tego ubezpieczenia reguluje punkt 7 paragrafu 3 Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim ogłoszonego przez PZSS.

Nr 13/2016 z dnia 15.11.2016 roku

Zarząd w dniu 15 listopada uchwalił, że od dnia 1 stycznia 2017 roku otrzymanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia wstępnego z posługiwania się bronią sportową oraz zapoznania z obowiązującymi przepisami i regulaminami, a konieczne do przystąpienia do egzaminu patentowego wydawane jest po łącznym spełnieniu niżej wymienionych warunków:

a) przynależności członka do STS minimum od pełnych trzech miesięcy;
b) braku zalegania na rzecz STS ze składkami lub innymi należnymi Stowarzyszeniu powinnościami;
c) pozytywnym zaliczeniu wewnętrznego egzaminu teoretycznego zgodnego z zakresem wiedzy wymaganej przy egzaminie patentowym PZSS w części teoretycznej;
d) pozytywnym zaliczeniu wewnętrznego egzaminu praktycznego zgodnego z zakresem wiedzy i umiejętności wymaganych przy egzaminie patentowym PZSS w części praktycznej z uwagą, że sprawdzian strzelecki należy zaliczyć z każdej z trzech broni: pistoletu, karabinu i strzelby gładkolufowej;
e) ukończeniu bez dyskwalifikacji minimum 5 zawodów strzeleckich w konkurencjach obejmujących pistolet, karabin i strzelbę gładkolufową, przy czym każda z wymienionych broni musi być minimum jeden raz użyta w którymkolwiek współzawodnictwie; ponadto za odbycie zawodów nie uważa się pojedynczego startu, jeśli dane zawody składają się z większej ilości konkurencji.

Komisja Regulaminowo-Sędziowska przeprowadza stosowne egzaminy i na podstawie własnej dokumentacji wystawia członkowi zaświadczenie o spełnieniu wymogów punktu c, d oraz e. Zarząd po zapoznaniu się z nim i sprawdzeniu wypełnienia wymogów punktu a i b niezwłocznie poświadcza fakt
odbycia szkolenia wstępnego z posługiwania się bronią sportową oraz zapoznania z obowiązującymi przepisami i regulaminami.

Nr 12/2016 z dnia 15.11.2016 roku

Zarząd w dniu 15 listopada uchwalił, że unieważniona zostaje Uchwał Zarządu STS nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zasad dopuszczania członków do zdawania egzaminów patentowych i udziału w zawodach STS.

Nr 11/2016 z dnia 15.11.2016 roku

Zarząd, z ważnością od 1 stycznia 2017 roku wyznacza dwa doroczne terminy, do których Zarząd przyjmuje wnioski o przystąpienie do STS. Upływają one 14 stycznia oraz 14 lipca. Niezwłocznie po tych dniach Zarząd zbiera się i rozpatruje złożone wnioski.

Nr 6/2016 z dnia 10.02.2016 roku

Zarząd postanowił ukarać karę upomnienia kol. Jarosława Jączka za złamanie punktu 5 Uchwały Zarządu nr 2014/05 z dnia 2014-04-15 na strzelnicy Stare Czarnowo. Zarazem obligujemy kolegę do niezwłocznego przywrócenia po sobie stanu poprzedniego na miejscu strzelania.

Nr 5/2016 z dnia 28.01.2016 roku

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie, Zarząd wprowadza następujące zasady:
1) do egzaminu patentowego dopuszczane będą osoby, które zaliczą testy z zakresu materiału ujętego w UOBiA, odpowiednich rozporządzeniach do niej, KK, przepisach ISSF oraz regulaminie strzelnicy STS;
2) do udziału w zawodach dynamicznych organizowanych przez STS oraz do uzyskania rekomendacji STS wymaganej do wpisania chętnego na listę zawodników IPSC Region Polska dopuszczane będą osoby, które zaliczą testy z zakresu przepisów IPSC;
3) do udziału w zawodach wielobroniowych organizowanych przez STS dopuszczane będą osoby, które zaliczą testy z zakresu przepisów Ligi Sportera;
4) testy obejmować będą odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną, zostaną one przygotowane i przedstawione przez Komisję Regulaminowo-Sędziowską;
5) dodatkowym wymogiem koniecznym do skompletowania danego poziomu umiejętności jest obowiązek dwukrotnego asystowania sędziom przy zawodach odbywanych według odpowiednich reguł;
6) dla obsługi powyższych zasad wprowadza się Kartę Umiejętności według dołączonego wzoru;
7) zaliczenie odpowiednich testów przez członków Stowarzyszenia w latach poprzednich pozostaje aktualne.

Nr 4/2016 z dnia 28.01.2016 roku

Zarząd, na wniosek kol. Piotra Zawadzkiego i Tomasza Rudasia, z pięciu zgłaszających się osób ( Magda Milczanowska, Gizela Pobiarżyn, Paweł Łaziński, Grzegorz Wilkos, Ernest Ereciński), powołał skład Sądu Koleżeńskiego do rozpatrzenia ich odwołania od nałożonej przez Zarząd kary porządkowej w składzie: Magdalena Milczanowska, Ernest Ereciński, Grzegorz Wilkos.

Nr 3/2016 z dnia 07.01.2016 roku

Zarząd, na wniosek kol. Gizeli Anny Pobiarżyn, drogą losowania z siedmiu zgłaszających się osób (Ernest Ereciński, Paweł Łaziński, Marcin Kaczmarek, Norbert Kiderys, Artur Kucharczyk, Magdalena Milczanowska, Robert Wilk), powołał skład Sądu Koleżeńskiego do rozpatrzenia jej odwołania od nałożonej przez Zarząd kary porządkowej w składzie: Marcin Kaczmarek, Ernest Ereciński, Robert Wilk.

Nr 2/2016 z dnia 07.01.2016 roku

Zarząd postanowił ukarać karę upomnienia za złamanie punktu 5 Uchwały Zarządu nr 2014/05 z dnia 2014-04-15 ze wskazaniem na punkt 2 tejże Uchwały,  wszystkich członków STS-u korzystających w dniu 13 grudnia 2015 roku ze Strzelnicy Stare Czarnowo. Lista nazwisk zostanie podana po szczegółowym ustaleniu na podstawie wpisów do książki pobytu na strzelnicy.

Uchwała 1/2016 z dnia 07.01.2016

Zarząd uchwala dalsze upublicznianie wśród członków Stowarzyszenia danych personalnych osób karanych decyzjami Zarządu.

Rok 2014:

Uchwała Zarządu nr 06/2014 z dnia 06.05.2014 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 maja 2014 roku w poczet członków zwyczajnych: (…)

Uchwała Zarządu nr 05/2014 z dnia 15.04.2014 w sprawie przyjęcia „Zasad korzystania ze strzelnicy STS”

Niniejszym, Zarząd uchwala „Zasady korzystania ze strzelnicy STS”. Zarazem tracą moc uchwały 2013/02 oraz 2013/03.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRZELNICY STS

 Każdy, kto chce skorzystać z obiektu ma obowiązek uprzedniego zgłoszenia tego faktu PRZYNAJMNIEJ z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dokonujemy tego na adres mailowy strzelnica_dabie@onet.pl

Strzelamy od poniedziałku do soboty, od 9.00 do 18.00

Po przyjeździe na strzelnicę należy dopełnić poniższych obowiązków:

1)KAŻDA osoba przebywająca na terenie strzelnicy MUSI wpisać się do książki “rejestr pobytu na strzelnicy”

2)sprawdzić stan techniczny obiektu, a w szczególności: ogrodzenia, bramy, furtki i ustawionych budowli oraz, czy osie są uprzątnięte ze zużytych tarcz oraz łusek po poprzednich użytkownikach,

3)sprawdzić, czy cele metalowe nie są uszkodzone strzałami przez poprzedników

4)wystawić, a po strzelaniu schować gaśnice oraz gong alarmowy

5)po zakończeniu strzelania uprzątnąć tarcze oraz łuski (zużyte tarcze zabieramy lub palimy, łuski zostawiamy w altance w przeznaczonym do tego pojemniku), śmieci „własne” ZABIERAMY ZE SOBĄ

6)przed opuszczeniem strzelnicy sprawdzić zamknięcie altanki, tarczowni, bramy oraz furtki.

7)wszelkie wykryte nieprawidłowości i uszkodzenia niezwłocznie zgłaszać!

8)samochody parkować wewnątrz ogrodzenia i zamykać za sobą bramę (na kłódkę) by uniemożliwić przypadkowe wejście np. ciekawskich dzieci

9)na terenie strzelnicy członkowie STS MAJĄ OBOWIĄZEK nosić w widocznym miejscu legitymacje członkowskie

Podczas strzelań przestrzegamy natomiast poniższych zasad:

1)jakiekolwiek kierowanie broni podczas strzelań poza obrys wałów i kulochwytów jest bezwzględnie zakazane

2)w czasie strzelań, na każdej używanej osi, o ile korzysta z niej więcej niż jedna osoba, musi znajdować się osoba pilnująca porządku strzelania; jest ona na bieżąco wybierana spośród strzelców posiadających minimum uprawnienia do prowadzenia strzelania LOK; ona zarządza strzelaniem, obserwuje wały i wyznacza na bieżąco linię, z której strzelanie się odbywa; jakiekolwiek ładowanie broni poza wyznaczoną linią jest zakazane

3)w czasie przerw w strzelaniach, jakiekolwiek dotykanie broni na stanowiskach strzeleckich w czasie, gdy przed umowną „linią lufy” (linia prostopadła do osi strzeleckich) znajdują się ludzie jest stanowczo zakazane

4)jakiekolwiek operacje z bronią dopuszczalne są tylko w wyznaczonych miejscach i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa; w miejsca te nie wolno wnosić żadnej amunicji

5)w jakichkolwiek innych sytuacjach poza przebywaniem na „linii strzelań” broń nie może mieć podłączonych magazynków, ani być załadowana

6)”goście”, czyli osoby nie będących członkami STS mogą być wprowadzane na teren strzelnicy w celu odbycia strzelań tylko przez członka posiadającego co najmniej uprawnienia prowadzącego strzelania LOK. Wprowadzający winien jest zachować troskę o nadzór nad tymi osobami przy szczególnym zapewnieniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa. „Gości” dotyczą w takim samym stopniu wszystkie zasady ustalone dla członków STS.

Pobyt zwierząt na strzelnicy dopuszczalny jest tylko pod szczególną opieką właściciela w czasie indywidualnych treningów, za zgodą pozostałych trenujących oraz podczas prac społeczno- porządkowych.

Na terenie strzelnicy, poza wyznaczonymi miejscami obowiązuje kategoryczny zakaz palenia.

Wszelkie odstępstwa od powyższych reguł, a w szczególności od zasad bezpieczeństwa będą skutkowały w pierwszej kolejności zwróceniem uwagi, w razie ponownych uchybień będą nakładane kary administracyjne w postaci okresowych zakazów korzystania ze strzelnicy. Rażące przypadki wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu skutkować będą wykluczeniem z szeregów Stowarzyszenia i zawiadomieniem WPA KWP Szczecin.

Uchwała Zarządu nr 2014/04/2014 z dnia 05.03.2014 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 kwietnia 2014 roku w poczet członków zwyczajnych:(…)

Uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 01.03.2013 w sprawie usunięcia członków

Niniejszym, na podstawie art. 15, punkt 1, podpunkt 3 Statutu STS, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich Zarząd zdecydował o wykreśleniu z listy członków STS z dniem 1 marca 2014 roku: (…)

Uchwała Zarządu nr 02/2014 z dnia 02.01.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 stycznia 2014 roku w poczet członków zwyczajnych:(…)

Uchwała Zarządu nr 01/2014 z dnia 02.01.2014 w sprawie wysokości składek na rok 2014

Niniejszym, Zarząd ustala zachowanie wysokości składki członkowskiej na rok 2014 na poziomie roku ubiegłego. Jest to kwota 300 zl rocznie. Również na poziomie 300 zł zachowana zostaje kwota wpisowego. Osoby niepełnoletnie są zwolnione z powyższych opłat.

Rok 2013:

Nr 11/2013 z dnia 08.11.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 listopada 2013 roku w poczet członków zwyczajnych:(…)

Nr 10/2013 z dnia 03.09.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 września 2013 roku w poczet członków zwyczajnych:(…)

Nr 09/2013 z dnia 03.08.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 sierpnia 2013 roku w poczet członków zwyczajnych: (…)

Nr 08/2013 z dnia 08.07.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 lipca 2013 roku w poczet członków zwyczajnych: (…)

Nr 07/2013 z dnia 10.06.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 czerwca 2013 roku w poczet członków zwyczajnych: (…)

Nr 06/2013 z dnia 05.03.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 marca 2013 roku w poczet członków zwyczajnych: (…)

Nr 05/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie usunięcia członków

Niniejszym, na podstawie art. 15, punkt 1, podpunkt 3 Statutu STS, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich Zarząd zdecydował o wykreśleniu z listy członków STS z dniem 20 lutego 2013 roku: (…)

Nr 04/2013 z dnia 12.02.2013 w sprawie przyjęcia członków

Niniejszym, Zarząd po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyjęcie do STS przyjmuje z dniem 1 lutego 2013 roku w poczet członków zwyczajnych: (…)

Nr 03/2013 z dnia 18.01.2013 w sprawie obecności psów na strzelnicy STS (uchylona 2014-04-15)

Niniejszym Zarząd na podstawie punktu 5 rozdziału 3 regulaminu strzelnicy o brzmieniu „Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.” ustala, że obecność psów jest dozwolona tylko podczas treningów indywidualnych.

Chcemy zauważyć, że teren strzelnicy STS nie jest wybiegiem dla psów i jedynym powodem wprowadzania tych zwierząt na jej teren może być chęć uodporniania ich na hałasy powodowanych strzałami. Do tego w zupełności wystarcza czas treningów indywidualnych.

Nr 02/2013 z dnia 18.01.2013 w sprawie palenia na strzelnicy STS (uchylona 2014-04-15)

Niniejszym, Zarząd wprowadza na terenie strzelnicy STS kategoryczny zakaz palenia poza wyznaczonym miejscem.

Nr 01/2013 z dnia 18.01.2013 w sprawie pobytu gości na strzelnicy STS

Niniejszym, Zarząd ustala opłatę za pobyt na strzelnicy w celach strzeleckich dla osób nie będących członkami STS na kwotę 10 zł za jednorazową bytność osoby dorosłej.

Wielu członków STS wprowadza na strzelnicę gości, którzy z różnych względów nie zamierzają zostać naszymi członkami. Osoby te eksploatują nasz obiekt i w celu prostego skompensowania kosztów takiego użytku opłata zostaje wprowadzona.

Pobyt w celach strzeleckich należy rozumieć bezpośrednio, czyli jest to pobyt na strzelnicy, podczas którego gość używa broni. Opłata będzie pobierana przez Skarbnika STS na podstawie wpisów w „Książce pobytu na strzelnicy”.