Zarząd

skład

 • P.o. prezesa: Waldemar Kaufman (zarzad@sts.org.pl) 692 104 267
 • skarbnik: Robert Wik (skarbnik@sts.org.pl) 603 842 831
 • członek: Marek Diering
 • członek: Antoni Berezowski (kolekcjonerstwo@sts.org.pl)
 • członek: Norbert Kiderys (strzelnica@sts.org.pl)
 • członek:  Przemysław Jendrzejczak (szkolenia@sts.org.pl) 601 320 190
 • członek: Przemysław Licznerski

skargi na działalność Stowarzyszenia i kontakt z mediami

 • Waldemar Kaufman

kwestie licencji, uprawnień

 •  Waldemar Kaufman (zarzad@sts.org.pl)

Sprawy informatyczne

 • Marcin Stawiarski (administrator@sts.org.pl)

komisja rewizyjna

rewizyjna@sts.org.pl

 • przewodniczący: Bogusław Pałasz
 • wiceprzewodniczący: Artur Piasecki
 • sekretarz: Jarosław Jączek

komisja regulaminowo-sędziowska

 • Artur Piasecki
 • Michał Sulawiak

fakty i numerki

 • nazwa: Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie
 • status: stowarzyszenie kultury fizycznej „not-for-profit”
 • adres do korespondencji: ul. Łukasińskiego 41D,  71-215 Szczecin
 • numer KRS: 0000247425
 • numer REGON: 320146322
 • numer NIP: 8522470134
 • kod PKD: 91 33 Z
 • gmina Szczecin: karta organizacji pozarządowej
 • konto: Raiffeisen Bank Polska S.A.  59175000120000000036234458
 • e-mail: zarzad@sts.org.pl
 • strona www: www.sts.org.pl