Zarząd

skład

 • prezes: Marek Diering (prezes@sts.org.pl)
 • skarbnik: Marcin Kaczmarek (skarbnik@sts.org.pl)
 • członek: Antoni Berezowski (kolekcjonerstwo@sts.org.pl)
 • członek: Paweł Olech (sport@sts.org.pl)
 • członek:  Kamil Zaborowski (szkolenia@sts.org.pl)

skargi na działalność Stowarzyszenia i kontakt z mediami

 • Marek Diering

kwestie licencji, uprawnień

 •  Marcin Stawiarski (uprawnienia@sts.org.pl)

komisja rewizyjna

 • Bogusław Pałasz
 • Artur Piasecki
 • Robert Wilk

komisja regulaminowo-sędziowska

 • Artur Piasecki
 • Michał Sulawiak
 • Robert Bojaruniec

fakty i numerki

 • nazwa: Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie
 • status: stowarzyszenie kultury fizycznej „not-for-profit”
 • adres do korespondencji: ul. Łukasińskiego 41D,  71-215 Szczecin
 • numer KRS: 0000247425
 • numer REGON: 320146322
 • numer NIP: 8522470134
 • kod PKD: 91 33 Z
 • gmina Szczecin: karta organizacji pozarządowej
 • konto: Raiffeisen Bank Polska S.A.  59175000120000000036234458
 • e-mail: zarzad@sts.org.pl
 • strona www: www.sts.org.pl