Kontakt

Sprawy bieżące: zarzad@sts.org.pl

Prezes, kontakt dla mediów: prezes@sts.org.pl

Składki członkowskie i sprawy finansowe: skarbnik@sts.org.pl

Działalność sekcji kolekcjonerskiej: kolekcjonerstwo@sts.org.pl

Sprawy związane ze strzelnicą: strzelnica@sts.org.pl

Działalność szkoleniowa oraz egzaminy wewnętrzne: szkolenia@sts.org.pl

Sprawy informatyczne: administrator@sts.org.pl

Komisja rewizyjna: rewizyjna@sts.org.pl

Telefon kontaktowy:  +48 692 104 267

Adres do korespondencji: STS, ul. Szeroka 1,  71-211 Szczecin

Dojazd do strzelnicy: mapy google