Kontakt

Rekrutacja nowych członków, legitymacje członkowskie: rekrutacja@sts.org.pl

Prezes, kontakt dla mediów: prezes@sts.org.pl

Licencje zawodnicze: uprawnienia@sts.org.pl

Składki członkowskie i sprawy finansowe: skarbnik@sts.org.pl

Działalność sekcji kolekcjonerskiej: kolekcjonerstwo@sts.org.pl

Organizacja zawodów oraz działalność sportowa: sport@sts.org.pl

Działalność szkoleniowa i patenty strzeleckie: szkolenia@sts.org.pl

Sprawy informatyczne: administrator@sts.org.pl

Pozostałe sprawy: zarzad@sts.org.pl

 

Adres do korespondencji: ul. Łukasińskiego 41D,  71-215 Szczecin