Kontakt

Prezes, kontakt dla mediów: prezes@sts.org.pl

Składki członkowskie i sprawy finansowe: skarbnik@sts.org.pl

Działalność sekcji kolekcjonerskiej: kolekcjonerstwo@sts.org.pl

Organizacja zawodów oraz działalność sportowa: sport@sts.org.pl

Sprawy związane ze strzelnicą: strzelnica@sts.org.pl

Działalność szkoleniowa oraz egzaminy wewnętrzne: szkolenia@sts.org.pl

Rekrutacja nowych członków, legitymacje członkowskie, licencje zawodnicze, sprawy informatyczne: biuro@sts.org.pl

Pozostałe sprawy: zarzad@sts.org.pl

Telefon kontaktowy:  +48 724 545 059

Adres do korespondencji: STS, ul. Łukasińskiego 41D,  71-215 Szczecin