Zasady rezerwacji strzelnicy

REZERWACJA STRZELNICY:

Tworząc rejestracje powinniśmy między innymi podać dane:
– Telefon kontaktowy
– Numer uprawnień prowadzącego: jeżeli w strzelaniu będą brały dwie lub więcej osób jest to obowiązkowe. Rezerwacja strzelnicy dla większej liczby osób niż jedna wymaga posiadania przynajmniej przez jedną osobę uprawnień prowadzącego strzelanie. W przypadku zgłoszenia chęci rezerwacji przez kilka osób w tym samym czasie, gdy żadna z nich nie posiada uprawnień prowadzącego strzelanie lub nie zgłasza chęci nadzoru nad innymi, rezerwacja nie zostanie zatwierdzona.
– Wszystkie osoby biorące współuczestniczące w strzelaniu mają być w rezerwacji zgłoszone. Jeżeli są to członkowie STS, to wybieramy ich z listy, jeśli zaś są to osoby spoza stowarzyszenia, to wpisujemy ich Imię i Nazwisko.
– Jeżeli liczba osób korzystających z strzelnicy zostaje zwiększona, należy zaktualizować wpis w kalendarzu
– Przy polu „Zapoznałem się z FAQ Rezerwacji i Strzelnicy” wybieramy Tak potwierdzając że zapoznaliśmy się w niniejszym tekstem. Brak potwierdzenia spowoduję usunięcie rezerwacji.

ŚMIECI:

– Strzelnica jest zawsze czysta!
– wszystko co trafia z Wami na teren strzelnicy, razem z Wami go opuszcza lub ląduje w koszu na śmieci. Jedyne, co odpuszczamy, to pozostałości pocisków w wałach.
– Nie jesteście dziećmi, żeby każdy szczegół trzeba było dodatkowo omawiać, ale klapsy czekają 🙂

MATERIAŁY:

– tarcze, zaklejki, zszywacze, zszywki, słuchawki i tym podobne każdy przywozi na strzelnicę własne (materiały znajdujące się na strzelnicy są zgodnie z decyzją Walnego Zebrania przeznaczone tylko i wyłącznie na cele zawodów oraz treningów grupowych – takie treningi będą w sposób wyróżniający się opisywane w kalendarzu).
RAZ JESZCZE: tarcze w kontenerze są przeznaczone WYŁĄCZNIE na zawody i treningi grupowe
– wkrótce pokaże się ogłoszenie o możliwości zamawiania tarcz i zaklejek w przyjaznych cenach, radzimy skorzystać
– dostęp do kontenera uzgadniamy każdorazowo z Zarządem.
– kontener i altanę zostawiamy w takim stanie, w jakim je zastaliśmy
– celów metalowe zostaną udostępnione po ostatecznym zorganizowaniu systemu, który pozwoli na pobieranie klucza od kontenera i bezpośrednio po strzelaniu jego zdawanie. Czekamy na lepszą pogodę.

GOŚCIE:

– dawno temu przyjęliśmy zasadę, że goście naszych członków mogą przyjechać na strzelnicę maksymalnie dwa razy – jest to wystarczające, by mogli się przekonać, czy strzelectwo ich interesuje; jeśli zarażą się naszym bakcylem zapraszamy ich do przyjęcia członkostwa w STS – pamiętajmy, że jest to strzelnica stowarzyszenia
– jeśli ktoś chce przyprowadzić gości ma to koniecznie zaznaczyć w zgłoszeniu i dodatkowo podać numer swoich uprawnień (LOK lub instruktorskich)

POZOSTAŁE:

– książka pobytu na strzelnicy znajduje się w kiosku na parkingu. Obowiązek dokonywania w niej wpisów ze zrozumieniem treści jest oczywisty. Wpisujemy się czytelnie. Jeżeli nie umiesz wpisać się czytelnie wpisz proszę się drukowanymi literami.
– jakiekolwiek strzelanie do celów metalowych ma zachować oddalenie strzelca od celu: przy pistolecie – 7 metrów, a przy karabinie 40 m.

– nie może być sytuacji, że jakiś rykoszet od takiego celu ma szanse opuścić teren strzelnicy. Zwłaszcza sposób ich ustawienia musi zostać zaakceptowany.

– nie może być sytuacji, że na terenie strzelnicy, nie tylko osi przebywa w jakimkolwiek celu więcej niż jedna osoba i żadna z nich nie posiada odpowiednich uprawnień prowadzącego strzelanie, wymóg ten wynika ze wzorcowego regulaminu strzelnic i będzie pierwszą rzeczą sprawdzaną w razie jakichkolwiek problemów; nie będą przyjmowane tłumaczenia, że ktoś chciał tylko popatrzeć, albo jest tylko na chwilkę; pobyty na strzelnicy musimy tak organizować, by prawo to zostało zachowane!
– jeśli osoba z uprawnieniami kończy strzelanie i opuszcza teren, a nie ma uprawnionego zastępstwa – strzelanie musi zostać przerwane.
– przy rezerwacji strzelnicy proszę zaznaczać opcję, że „dopuszczam strzelanie innych osób” – jeśli takiej deklaracji nie będzie, dana osoba stwierdza, że nie obejmie nadzorem innych nieuprawnionych
– rozpalanie ogniska pozostawmy na spotkania sobotnie lub niedzielne. Na razie miejsce paleniska nie jest ostatecznie ustalone z LP.
– założona imienna koszulka klubowa jest równoważnikiem legitymacji
– podczas strzelań nie wchodzimy na wały
– raz jeszcze dobitnie: NIE DOTYKAMY BRONI, jeśli ktokolwiek jest na przedpolu. BEZ ŻADNYCH WYJĄTKÓW!!!

Przypominamy wszystkim o cały czas obowiązujących uchwałach Zarządu dotyczących działalności naszej strzelnicy. Proszę o przeczytanie ich w sposób uważny i ze zrozumieniem. Do czasu przebudowy strzelnicy i opracowania nowych zasad, poza oczywistymi rzeczami, których realizacja nie jest możłiwa, wymagamy bezwzględnego stosowania się do pozostałych.

Każdy, kto chce skorzystać z obiektu ma obowiązek uprzedniego zgłoszenia tego faktu PRZYNAJMNIEJ z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dokonujemy tego za pośrednictwem kalendarza strzelnicy. Jeśli nie dysponujemy dostępem do kalendarza, zgłaszamy ten fakt mailowo na adres: xcprzemek@gmail.com

Po przyjeździe na strzelnicę należy dopełnić poniższych obowiązków:

1)KAŻDA osoba przebywająca na terenie strzelnicy MUSI wpisać się do książki “rejestr pobytu na strzelnicy”

2)sprawdzić stan techniczny obiektu, a w szczególności: ogrodzenia, bramy,  i ustawionych budowli oraz, czy osie są uprzątnięte ze zużytych tarcz oraz łusek po poprzednich użytkownikach,

3)sprawdzić, czy cele metalowe nie są uszkodzone strzałami przez poprzedników

4)wystawić, a po strzelaniu schować gaśnice oraz gong alarmowy

5)po zakończeniu strzelania uprzątnąć tarcze oraz łuski (zużyte tarcze wyrzucamy do kosza, łuski od ,22 to też łuski)

6)przed opuszczeniem strzelnicy sprawdzić zamknięcie altanki, bramy.

7)wszelkie wykryte nieprawidłowości i uszkodzenia niezwłocznie zgłaszać!

8)samochody parkować wewnątrz ogrodzenia i zamykać za sobą bramę by uniemożliwić przypadkowe wejście np. ciekawskich dzieci

9)na terenie strzelnicy członkowie STS MAJĄ OBOWIĄZEK nosić w widocznym miejscu legitymacje członkowskie (wycofane)

Podczas strzelań przestrzegamy natomiast poniższych zasad:

1)jakiekolwiek kierowanie broni podczas strzelań poza obrys wałów i kulochwytów jest bezwzględnie zakazane

2)w czasie strzelań, na każdej używanej osi, o ile korzysta z niej więcej niż jedna osoba, musi znajdować się osoba pilnująca porządku strzelania; jest ona na bieżąco wybierana spośród strzelców posiadających minimum uprawnienia do prowadzenia strzelania LOK; ona zarządza strzelaniem, obserwuje wały i wyznacza na bieżąco linię, z której strzelanie się odbywa; jakiekolwiek ładowanie broni poza wyznaczoną linią jest zakazane

3)w czasie przerw w strzelaniach, jakiekolwiek dotykanie broni na stanowiskach strzeleckich w czasie, gdy przed umowną „linią lufy” (linia prostopadła do osi strzeleckich) znajdują się ludzie jest stanowczo zakazane

4)jakiekolwiek operacje z bronią dopuszczalne są tylko w wyznaczonych miejscach i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa; w miejsca te nie wolno wnosić żadnej amunicji

5)w jakichkolwiek innych sytuacjach poza przebywaniem na „linii strzelań” broń nie może mieć podłączonych magazynków, ani być załadowana

6)”goście”, czyli osoby nie będących członkami STS mogą być wprowadzane na teren strzelnicy w celu odbycia strzelań tylko przez członka posiadającego co najmniej uprawnienia prowadzącego strzelania LOK. Wprowadzający winien jest zachować troskę o nadzór nad tymi osobami przy szczególnym zapewnieniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa. „Gości” dotyczą w takim samym stopniu wszystkie zasady ustalone dla członków STS.

Pobyt zwierząt na strzelnicy dopuszczalny jest tylko pod szczególną opieką właściciela w czasie indywidualnych treningów, za zgodą pozostałych trenujących oraz podczas prac społeczno- porządkowych.

Na terenie strzelnicy, poza wyznaczonymi miejscami obowiązuje kategoryczny zakaz palenia.

Wszelkie odstępstwa od powyższych reguł, a w szczególności od zasad bezpieczeństwa będą skutkowały w pierwszej kolejności zwróceniem uwagi, w razie ponownych uchybień będą nakładane kary administracyjne w postaci okresowych zakazów korzystania ze strzelnicy. Rażące przypadki wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu skutkować będą wykluczeniem z szeregów Stowarzyszenia.