Jak zacząć

Jak mogę zapisać się do STS ?

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3/07/2017, nowi członkowie muszą być wprowadzeni przez obecnego członka Stowarzyszenia. Osoba wprowadzająca, wypełniając odpowiednie pole na wniosku, bierze odpowiedzialność za; proces szkoleniowy nowego członka, przekazanie wiedzy związanej a przede wszystkim za wpojenie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Jeśli ktoś zaproponował Ci członkostwo, to w pierwszej kolejności  zapoznaj się ze Statutem STS-u, możesz to zrobić tutaj. Jeżeli cele działania Stowarzyszenia pokrywają się z Twoimi zainteresowaniami  ściągamy z działu Do pobrania formularz wniosku o przystąpienie do STS (drukujemy obustronnie), osoba wprowadzająca wypełnia odpowiednie pola i umawia przekazanie dokumentów pisząc na adres zarzad@sts.org.pl lub dzwoniąc 692 104 267

 1. Wniosek wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI
 2. W przypadku:
  1. cywilów – oryginał zaświadczenia o niekaralności,
  2. uzbrojonych formacji mundurowych – zaświadczenie z działu kadr,
  3. posiadacze broni – kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do posiadania broni, oryginał do wglądu,
 3. Do wglądu dowód tożsamości ze zdjęciem, na dokumencie musi znajdować się PESEL.
 4. Dowód wpłaty opłaty wpisowej i członkowskiej.
 5. Pakujemy wszystko do koszulki i dostarczamy tylko komplet dokumentów.

Jakie opłaty związane z członkostwem w STS?

Osoby pełnoletnie będące członkami Stowarzyszenia zobowiązane są do uiszczania corocznych składek. W pierwszym roku jest to 1200zł  (850zł jeżeli zapisujesz się po 1 lipca), w każdym kolejnym roku 700zł. Nasz nr konta mBank S.A. 55 1140 2004 0000 3402 8174 3825 Wszyscy nasi członkowie są objęci ubezpieczeniem NNW (na strzelnicy). Istotnym elementem dla nowych członków jest obowiązek przepracowania na rzecz STS-u 20 godzin w pierwszym roku członkostwa.

Wszystkie sprawy związane ze składkami i pracą na rzecz stowarzyszenia jest dostępne w zakładce https://sts.org.pl/skladki/

Jaki jest charakter prac , do których będę zobowiązana/zobowiązany?

Trybut pracy wymagany jako element składek może być odpracowywany w bardzo różny sposób. Każdy z nas ma jakieś umiejętności zawodowe lub hobbistyczne, które mogą być bardzo przydatne dla Stowarzyszenia. Niezmiennie potrzebujemy informatyków, grafików, osoby zaznajomione z prawem lub różnymi przepisami. Potrzebne są także ręce wprawione do specjalizowanych prac, choćby z metalem, czy drewnem. Zawsze można pomóc przy organizacji zawodów, wystaw lub innych imprez organizowanych przez STS. W końcu i praca fizyczna przy utrzymaniu naszej strzelnicy jest też bardzo ważna.

Sam pomyśl, co możesz w ramach swojego trybutu zaproponować…

Chciałbym się dowiedzieć jakie są koszty korzystania z Waszej strzelnicy: wstęp, wynajęcie broni, amunicja.

To nie działa w ten sposób. STS jako stowarzyszenie nie posiada własnej broni i stąd nie może być mowy o jej wynajmowaniu. Poza tym nasza strzelnica nie jest obiektem komercyjnym i nie przewidujemy możliwości, żeby osoba nie będąca członkiem klubu mogła przyjść i zapłacić za strzelanie. Klub zrzesza osoby, które chcą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym i w tym celu broń im jest potrzebna. Z czasem nabywają umiejętności i kompletują dokumenty potrzebne do uzyskania broni na własność. Do tego czasu, w ramach treningów i na zawodach mają możliwość korzystania z broni kolegów. Kiedyś powinni zwrócić tę przysługę kolejnym wstępującym.

Zapraszamy do śledzenia kalendarza naszej strzelnicy i zapraszamy na wybrany trening lub zawody. Będziemy mogli wtedy wyjaśnić szczegóły przystąpienia do nas.

Jak mogę uzyskać własną broń palną na pozwolenie ?

Najpierw musimy zdać sobie sprawę z tego, że uzyskanie i późniejsze posiadanie własnej broni centralnego lub bocznego zapłonu wiąże się z licznymi obowiązkami i wydatkami. Dlatego zastanówmy się, czy nie prościej raz na jakiś czas udać się na strzelnicę komercyjną i tam sobie po prostu postrzelać. A może zainteresować się bronią czarnoprochową, na którą zezwolenie nie jest wymagane. Jeśli jednak mamy dalej idące ambicje sportowe lub kolekcjonerskie to nie ma innej drogi, jak tylko uzyskanie własnej broni.

Szczegółowe zasady uzyskiwania zezwolenia na posiadanie broni zawarte są w aktualnej Ustawie o broni i amunicji. Znajdziecie ją w dziale Do Pobrania. Dalej natomiast, w krótkich punktach znajdują się praktyczne uwagi uwzględniające m.in. szczecińskie warunki. Ponieważ zakładam zainteresowanie chętnej osoby przynależnością do STS, zakładam jej wstąpienie do naszego stowarzyszenia i:

1) zapisujemy się do STS-u, czyli klubu strzeleckiego posiadającego aktualną licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

2) uczymy się odpowiednich regulaminów i przepisów oraz obsługi i użytkowania broni palnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

3) po miwsiącu możemy wystąpić o nadanie nam Patentu strzeleckiego; macierzysty klub kontrasygnuje wniosek.

4) posiadając patent wnioskujemy o nadanie nam Licencji zawodniczej PZSS.

5) przynależąc do STS i mając już Patent i Licencję wykonujemy odpowiednie badania lekarskie; teraz jesteśmy mniej więcej o 2.500 zł ubożsi (składki, dokumenty, badania, lekkie treningi) i zakładając zapisanie się do nas z początkiem roku mamy przełom kwietnia i maja; przygotowujemy wniosek o przyznanie nam zezwolenia na posiadanie broni i składamy go do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP przy ulicy Bardzińskiej z poświadczeniem wpłaty 242 zł; po kolejnych 2 miesiącach otrzymujemy oczekiwane zezwolenie; obecnie Policja nie robi większych problemów z uzyskaniem około 5 egzemplarzy broni. Nie jest to ilość wystarczająca do szerszego  uprawiania strzelectwa, dlatego wkrótce należy wziąć pod uwagę wystąpienie o rozszerzenie zezwolenia o kolejne sztuki broni.

6) około lipca ubożsi w sumie o około 2.500 zł możemy wybrać sobie sejf lub szafę do przechowywania broni i zakupić pierwsze egzemplarze własnej broni.

7) w kolejnych latach musimy podtrzymywać licencję zawodniczą PZSS opłacając stosowną składkę (dzisiaj to 50zł) i uczestnicząc w udokumentowanej rywalizacji sportowej (koszty opłat startowych i amunicji)

Interesuję się kolekcjonerstwem. Czy STS zrzesza również kolekcjonerów ?

W naszym statucie są określone cele Stowarzyszenia. I tam, oprócz rozwoju i popularyzacji strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego znajdują się także:

– rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej, w szczególności łuków i kusz,

– kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej,

– gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno – historycznych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną.

Jak więc można zauważyć, STS łączy w swoich szeregach poza pasjonatami strzelectwa osoby o innych zainteresowaniach związanych z bronią. Zresztą, na ogół pasje te są powiązane ze sobą i nie do rozdzielenia.

STS spełnia ustawowe wymogi stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.