Praca na rzecz STS

Zgodnie z uchwałą nr 1 Walnego Zebrania Członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego podjętą w dniu 29.03.2023:

 • Zniesiony został  wymóg nieodpłatnej pracy na rzecz klubu dla członków Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego z co najmniej rocznym stażem w Stowarzyszeniu.
 • Osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu stowarzyszenia mają możliwość uregulowania drugiej raty składki poprzez pracę na rzecz Stowarzyszenia. Warunkiem jest terminowe zgłaszanie w udostępnionym TU FORMULARZU prac wykonanych w okresie od 01.11. roku poprzedzającego do 31.10. roku bieżącego. Każda przepracowana na rzecz Stowarzyszenia godzina zmniejsza wysokość składki o 25 zł – do maksymalnej kwoty 350 zł.
 • Nowo przyjęci członkowie mają obowiązek odpracowania 20h na rzecz klubu w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia do Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Ekwiwalent finansowy za każdą niedopracowaną godzinę wynosi 50 zł. Nowo przyjęci członkowie zobowiązani są do jest terminowego zgłaszania pracy wykonanej na rzecz Stowarzyszenia w udostępnionym TU FORMULARZU.

Zgłoszenia za rok 2024, liczone są w okresie od 01.11.2023 – 31.10.2024

W celu ustalenia sposobu fizycznego odpracowania godzin można zgłaszać się do
Przemysława Jendrzejczaka (tel. 601 320 190), który koordynuje prace na strzelnicy.

Prace i czynności uwzględniane w trybucie pracy:

 1. Prace porządkowe, naprawcze, remontowe, wytwórcze bezpośrednio na strzelnicy, zgodnie z wytycznymi osoby koordynującej prace na miejscu (wyznaczony termin prac).
 2. Prace porządkowe, naprawcze, remontowe, wytwórcze bezpośrednio na strzelnicy wykonywane samodzielnie w uzgodnieniu z osobą koordynującą / dowolnym członkiem zarządu (dowolny termin).
 3. Prace wytwórcze, naprawcze, remontowe przeprowadzane poza strzelnicą STS, w uzgodnieniu z osobą koordynującą / dowolnym członkiem zarządu.
 4. Uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu oficjalnych treningów i szkoleń STS.
 5. Uczestnictwo w organizacji zawodów, sędziowanie lub/i pomoc przy zawodach STS.
 6. Uczestnictwo w organizacji i realizacji imprez strzeleckich, np. „10 strzałów …”   lub podobnych organizowanych przez STS.
 7. Uczestnictwo i pomoc w realizacji  imprez wspólnych np. z LOK, ze szkołami czy instytucjami.
 8. Uczestnictwo w organizacji i realizacji wystaw organizowanych przez klub. Np. Na Jasnych Błoniach, na Poligonie Drawskim, w czasie Święta Plonów w  Gminie Stare Czarnowo, i przy innych okazjach. 
 9. Udział w procesie prac przygotowawczych oraz przy realizacji dalszych etapów budowy strzelnicy.
 10. Udział w procesie pozyskiwania dotacji, dofinansowań z wszelkich możliwych do wykorzystania źródeł.
 11. Pomoc w realizacji zadań o charakterze prawnym.
 12. Pomoc w obsłudze informatycznej klubu (np. tworzenie i obsługa zaplecza informatycznego, opracowywanie grafik itp.).
 13. Udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.
 14. Wszelkie inne działania wynikające z potrzeby chwili, zatwierdzone przez dowolnego członka zarządu.

Członkowie STS mogą liczyć na zwrot należycie udokumentowanych wydatków na zakupione materiały potrzebne do realizacji powierzonych im prac.

Sposób zgłoszenia wykonania trybutu następuje przez formularz dostępny pod poniższym linkiem :

PRACA NA RZECZ STS