2020-03-07 – Borowiec Top Gun Zima

BOROWIEC TOP GUN
BTG Zima 2020

Rezultaty —> tutaj


REGULAMIN ZAWODÓW

Cel zawodów
Rywalizacja sportowa , doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.

Organizator zawodów
Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie (www.sts.org.pL).
Zawody w Kalendarzu ZZSS i z udziałem Obserwatora .

Termin i miejsce zawodów
07 marzec 2020 r.. Strzelnica STS „ BOROWIEC”, Stare Czarnowo
Starty od godz. 10.00. Zakończenie rejestracji godz. 13.30


Przyrządy celownicze: Mechaniczne.
Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.


Konkurencje :
1. Pistolet 1
Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, oburącz


2. Pistolet 2
Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane

Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA


3. Pistolet 3
Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, ręka strzelająca: LEWA


4. Pistolet 4
Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
Cel : Tarcza P sz
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Dowolna


5. Pistolet 5
Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, oburącz


6. Pistolet 6
Broń: Pistolet/Rewolwer b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, strzał z jednej ręki

7. Karabin 1
Broń: Karabin c.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc


8. Karabin 2
Broń: Karabin c.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Klęcząc


9. Karabin 3
Broń: Karabin b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 50 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc


10. Karabin 4
Broń: Karabin b.z.
Cel : Tarcza TS 2
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 100 m
Czas: 3 min
Postawa : Dowolna

 

11. Karabin Historyczny (*)
Broń: Karabin c.z.
Cel : Tarcza NT23P, (żołnierz, popiersie)
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 100 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc
Przy korzystaniu z broni obiektowej sędzia poda zalecany punkt
celowania.


12. Pistolet/Rewolwer. Historyczny (*)
Broń: Pistolet/Rewolwer c.z
Cel : Tarcza TS-9, („francuz”, biały)
Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
Dystans: 25 m
Czas: 3 min
Postawa : Stojąc, z jednej ręki.
Przy korzystaniu z broni obiektowej sędzia poda zalecany punkt
celowania.

13. Strzelba 1
Broń: Strzelba 12 ga
Cel : Rzutki 3 szt., zawieszone. Trafienie = 10 pkt.
Ilość Strzałów: 3, pociskiem
Dystans: 25 m
Czas: 1 min
Postawa: Dowolna

 

14. Strzelba 2
Broń: Strzelba 12 ga
Cel : Poper „gwiazda teksańska”. Każdy strącony element = 5 pkt.
Ilość Strzałów: 5, śrutem
Dystans: 10 m
Czas: 15 sek.

Postawa : Dowolna

 


15. Strzelba 3
Broń: Strzelba 12 ga
Cel : Poper zespolony – liniowy. Każdy trafiony element = 5 pkt.
Ilość strzałów: 5, śrutem
Dystans: 15 m
Czas: 15 sek.
Postawa: Dowolna

(*) – broń wytworzona przed 9. maja 1945, lub będąca kontynuacją produkcji wojennej lub licencji na nią (np. polskie Mosiny, TT ) i wyprodukowana nie później niż w 1958 roku.

Uczestnictwo
Tylko osoby posiadające Patent oraz swoją broń i amunicję.
Na strzelnicy dostępny będzie jedynie karabin i pistolet historyczny.


Klasyfikacja
Indywidualna. Komunikat w terminie do 10 dni po zawodach.

 

Nagrody
Tytuł BTG 2020 oraz nagrody przypadną zawodnikowi który wykonał wszystkie 15 konkurencji i uzyskał najwyższą liczbę punktów łącznie. Nagrody za miejsce II oraz III. Nagroda specjalna wręczona będzie za najlepszy rezultat strzelań z Karabinu oraz Pistoletu Historycznego liczony łącznie. Wykonanie kompletu strzelań ( i ew. poprawek) można rozłożyć na wszystkie edycje (7/3, 13/6 i 3/10.) Liczy się najlepszy rezultat uzyskany w danej
konkurencji. W edycji bieżącej, konkurencję wykonuje się tylko raz.
Koszty uczestnictwa

Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla uczestników spoza klubu – 15 zł. Naboje do Karabinu Historycznego – 30 zł. Do Pistoletu Historycznego – 20 zł.


Zgłoszenia/Opłaty
Wszyscy zainteresowani. Opłaty : Na konto STS lub gotówką przed startem.

Informacje końcowe
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w kaburach oraz/lub pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, zabezpieczona, z flagą w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków. Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach. Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.
Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania. Na stanowiskach, podczas wykonywania konkurencji, obowiązkowe okulary ochronne.
Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem. Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika i odnotowaniem przynależności klubowej.