2021-03-27 Borowiec Top Gun Wiosna

BOROWIEC TOP GUN

BTG Wiosna
27.03.2020 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Cel zawodów
  Rywalizacja sportowa, doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec.
 2. Organizator zawodów
  Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie (www.sts.org.pl). Zawody z udziałem Obserwatora ZZSS.
 3. Termin i miejsce zawodów.
  27 marca 2021 r. Strzelnica STS „BOROWIEC”, Stare Czarnowo
  Starty od godz. 10.00, Zakończenie rejestracji godz. 13.30
 4. Program zawodów.
  Przyrządy celownicze: Mechaniczne.
  Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.
  1. Pistolet 1
   Bron: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, oburącz.
  2. Pistolet 2
   Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: PRAWA
  3. Pistolet 3
   Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: LEWA
  4. Pistolet 4
   Broń: Pistolet/Rewolwer c.z.
   Cel: Tarcza PSz
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Dowolna
  5. Pistolet 5
   Broń: Pistolet/Rewolwer sportowy
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, oburącz
  6. Pistolet 6
   Broń: Pistolet/Rewolwer sportowy
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Stojąc, ręka strzelająca PRAWA
  7. Pistolet 7
   Broń: Pistolet/Rewolwer sportowy
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 25 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, ręka strzelająca LEWA
  8. Pistolet 8
   Broń: Pistolet/Rewolwer sportowy
   Cel: Tarcza PSz
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa: Stojąc, ręka strzelająca: dowolna
  9. Karabin 1
   Broń: Karabin c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Stojąc
  10. Karabin 2
   Broń: Karabin c.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Klęcząc
  11. Karabin 3
   Broń: Karabin b.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50 m
   Czas: 3 min
   Postawa : Stojąc
  12. Karabin 4
   Broń: Karabin b.z.
   Cel: Tarcza TS 2
   Ilość Strzałów: 10, wszystkie trafienia oceniane
   Dystans: 50m
   Czas: 3 min
   Postawa : Klęcząc
  13. Strzelba 1
   Broń: Strzelba 12 ga
   Cel: Rzutki 3 szt, zawieszone. Trafienie = 10 pkt.
   Ilość Strzałów: 3, pociskiem
   Dystans: 25 m
   Czas: 1 min
   Postawa: Dowolna
  14. Strzelba 2
   Broń: Strzelba 12 ga
   Cel: „gwiazda teksańska”. Każdy strącony element = 5 pkt.
   Ilość Strzałów: 5, amunicja śrutowa
   Dystans: 10 m
   Czas: 1 min
   Postawa: Dowolna
  15. Strzelba 3
   Broń: Strzelba 12 ga
   Cel: Poper zespolony – liniowy. Każdy trafiony element = 5 pkt.
   Ilość Strzałów: 5, amunicja śrutowa
   Dystans: 10 m
   Czas: 1 min
   Postawa: Dowolna
 5. Uczestnictwo
  Tylko osoby posiadające Patent oraz własną (lub użyczoną) broń i amunicje.
 6. Punktacja
  Indywidualna. Komunikat w terminie do 14 dni po zawodach.
 7. Nagrody
  Tytuł BTG 2021 oraz nagrody przypadną zawodnikowi, który wykonał wszystkie 15 konkurencji i uzyskał najwyższą liczbę punktów łącznie. Nagrody za miejsce II oraz III. Dyplomy za miejsca 1 do 6. Warunek: wykonanie wszystkich konkurencji, niekoniecznie w jednych zawodach.
 8. Zgłoszenia
  Wszyscy zainteresowani. Wpłaty na konto STS lub gotówką przed startem.
 9. Koszty uczestnictwa
  Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję -10 zł. Dla uczestników spoza klubu – 15 zł.
 10. Sprawy różne
  Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

  Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w kaburach oraz/lub pokrowcach/walizkach. Broń rozładowana, zabezpieczona, z flagą w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków.

  Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.

  Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.

  Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.

  Podczas całego pobytu na strzelnicy prosimy o zachowanie 2 m dystansu społecznego. Maseczki i okulary obowiązkowe.

  Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.

  Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach. Wpłata opłaty startowej potwierdzana jest podpisem zawodnika i odnotowaniem przynależności klubowej.