2023-08-20 BTG Borowiec vol3

Cel zawodów

Rywalizacja sportowa , doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego

strzelca strzelnicy Borowiec. Najlepsi strzelcy z czerech edycji zostaną obdarowani

pucharami za zajęcie miejsc 1-3

ORGANIZATOR ZAWODÓW

STS

Ul. Szeroka 1

sts.org.pl

Kierownik zawodów:

Monika Tryba

tel. 669772352

Kontakt z organizatorem:

e-mail:zarzad@sts.org.pl

Obsada sędziowska:

Sędzia główny: SOSNOWSKI Mariusz

Przewdoniczący RTS: BONCZEK Krzysztof

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data rozpoczęcia zawodów: 2023-08-20 09:01:38

Data zakończenia zawodów: 2023-08-20 17:00

Adres strzelnicy: 53.33046298880151, 14.582498255356997

Zawody rozgrywane wg przepisów

Podczas zawodów konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF,

PROGRAM ZAWODÓW

Procedura strzelań

Przyrządy celownicze: Mechaniczne.

Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.

Wyłączenia: Obudowy typu RONI lub podobne oraz konstrukcje oparte na ex-pistoletach

maszynowych wszelkiej konstrukcji.

Uczestnictwo

Tylko osoby posiadające aktualną licencję, lub bez licencji lecz zawodnik musi być w

klubie zrzeszonym w ZZSS. Osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej będą

uczestniczyły w zawodach poza konkurencją.

Zawodnik musi posiadać własną broń i amunicję.

Klasyfikacja

Indywidualna. Komunikat w terminie do 7 dni po zawodach

Informacje końcowe:

Przedmecz dla sędziów i helperow 19.08.2023 od godz 10:00

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w pokrowcach/walizkach.

Broń rozładowana, zabezpieczona, obowiązkowo wskaźnik bezpieczeństwa w komorze, bez

podpiętych jakichkolwiek magazynków.

Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.

W trosce o bezpieczeństwo – na strzelnicy podczas zawodów BTG – broń w kaburach mogą

przenosić tylko wyznaczeni sędziowie.

Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na

strzelnicy.

Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.

Okulary obowiązkowe.

Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.

Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w

celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w

celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach.

Konkurencje strzeleckie

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: klęcząc

Karabin c.z. – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: leżąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: stojąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: klęcząc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: leżąc

Strzelba 12 ga – Strzelba

Odległość strzelania: 20m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 5

Czas na konkurencję: 1min

Tarcza: Drzewko Trafienie = 20 pkt.

Uwagi: Postawa: stojąc

Strzelba 12 ga – Strzelba

Odległość strzelania: 15m-20m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 5

Czas na konkurencję: 1min

Tarcza: Blachy. Trafienie = 20 pkt.

Uwagi: Postawa: stojąc

Strzelba 12 ga – Strzelba

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 5

Czas na konkurencję: 1min

Tarcza: TS2

Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga – Strzelba

Odległość strzelania: 50m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 5

Czas na konkurencję: 1min

Tarcza: TS2

Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Pistolet c.z historyczny – pistolet_cz – pistolet_cz – pistolet_cz

Odległość strzelania: 25m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Karabin c.z historyczny – karabin_cz – karabin_standardowy – karabin_standardowy

Odległość strzelania: 50m

Ilość strzałów próbnych: 0

Ilość strzałów ocenianych: 10

Czas na konkurencję: 3min

Tarcza: TS2

Uwagi: Postawa: Leżąc

UCZESTNICTWO

Klasy sportowe w jakich będzie można wziąć udział w zawodach:Open,

PUNKTACJA

Punktacja naliczana wg nastepujących kategorii: Indywidualnie,

NAGRODY

Podczas zawodów będzie możliwe zdobycie:

Dyplomy za zajęcie 1-5 pierwszych miejsc.

Medale za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do: 2023-08-17

Zgłoszenia są zbierane przez:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJjyi2UfPoyfYaLZ8CZfHe7MEMhc4airUDGmQ2gEqggYod0w/viewform

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla

uczestników spoza klubu – 15 zł.

nr konta: 30 1140 2004 0000 3502 8176 3238; tytułem BTG3, imię i nazwisko.

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WPISANIA SIĘ NA LISTĘ ZAWODNIKÓW W DNIU ZAWODÓW, OSOBY KTÓRE NIE

DOKONAJĄ REJESTRACJI ORAZ WPŁATY DO DNIA 17 sierpnia 2023– ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

SPRAWY RÓŻNE

Zawody nie posiadają dodatkowych warunków