2023-09-24 BTG Borowiec vol4

Cel zawodów

Rywalizacja sportowa , doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie najlepszego strzelca strzelnicy Borowiec. Najlepsi strzelcy z czerech edycji zostaną obdarowani pucharami za zajęcie miejsc 1-3

ORGANIZATOR ZAWODÓW

STS
Ul. Szeroka 1
sts.org.pl

Kierownik zawodów:
Monika Tryba
tel. 669772352

Kontakt z organizatorem:

e-mail: zarzad@sts.org.pl

Obsada sędziowska:

Sędzia główny: SOSNOWSKI Mariusz
Przewodoniczący RTS: BONCZEK Krzysztof

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data rozpoczęcia zawodów: 2023-09-24 09:00:00
Data zakończenia zawodów: 2023-09-24 17:00
Adres strzelnicy: 53.33046298880151, 14.582498255356997

Zawody rozgrywane wg przepisów

Podczas zawodów konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF,

PROGRAM ZAWODÓW

Procedura strzelań

Przyrządy celownicze: Mechaniczne.
Oparcia i podpórki: Nie, w jakiejkolwiek formie.
Wyłączenia: Obudowy typu RONI lub podobne oraz konstrukcje oparte na ex-pistoletach
maszynowych wszelkiej konstrukcji.

Uczestnictwo

Tylko osoby posiadające aktualną licencję, lub bez licencji lecz zawodnik musi być w klubie zrzeszonym w ZZSS. Osoby nie posiadające aktualnej licencji zawodniczej będą uczestniczyły w zawodach poza konkurencją. Zawodnik musi posiadać własną broń i amunicję.
Klasyfikacja Indywidualna. Komunikat w terminie do 7 dni po zawodach

Informacje końcowe:

Przedmecz dla sędziów i helperow 23.09.2023 od godz 10:00
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Przemieszczanie broni na i ze stanowiska tylko w pokrowcach/walizkach.
Broń rozładowana, zabezpieczona, obowiązkowo wskaźnik bezpieczeństwa w komorze, bez podpiętych jakichkolwiek magazynków. Amunicja na stanowisku jedynie w ilości przewidzianej w konkurencjach.
W trosce o bezpieczeństwo – na strzelnicy podczas zawodów BTG – broń w kaburach mogą przenosić tylko wyznaczeni sędziowie. Skargi i protesty będą brane pod uwagę jedynie do końca danej edycji zawodów i tylko na strzelnicy.
Odprawa informacyjna przed rozpoczęciem zawodów oraz w grupach w okresie ich trwania.
Okulary obowiązkowe.
Obecny uprawniony Ratownik z wyposażeniem.
Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, oraz w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach.

Konkurencje strzeleckie

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer c.z. – pistolet_cz – pistolet_cz
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca prawa

Pistolet/Rewolwer b.z. – pistolet_sportowy – pistolet_sportowy
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, ręka strzelająca lewa

Karabin c.z. – karabin_standardowy
Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin c.z. – karabin_standardowy
Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Klęcząc

Karabin c.z. – karabin_standardowy
Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Leżąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy

Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc

Karabin b.z. – karabin_sportowy
Odległość strzelania: 50
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Klęcząc

Karabin b.z. – karabin_sportowy
Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Leżąc

Strzelba 12 ga – strzelba
Odległość strzelania: 20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Drzewko Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Postawa: Stojąc Maksymalna masa śrutu 28g

Strzelba 12 ga – strzelba
Odległość strzelania: 15m-20m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: Blachy. Trafienie = 20 pkt.
Uwagi: Postawa: Stojąc Maksymalna masa śrutu 28g

Strzelba 12 ga – strzelba
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: TS2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Strzelba 12 ga – strzelba
Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 5
Czas na konkurencję: 1min
Tarcza: TS2
Uwagi: Ilość strzałów: 5, pociskiem Postawa: Stojąc

Pistolet c.z historyczny – pistolet_cz – pistolet_cz – pistolet_cz
Odległość strzelania: 25m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, oburącz

Karabin c.z historyczny – karabin_cz – karabin_standardowy – karabin_standardowy
Odległość strzelania: 50m
Ilość strzałów próbnych: 0
Ilość strzałów ocenianych: 10
Czas na konkurencję: 3min
Tarcza: TS2
Uwagi: Postawa: Stojąc, leżąc

UCZESTNICTWO

Klasy sportowe w jakich będzie można wziąć udział w zawodach:Open,

PUNKTACJA

Punktacja naliczana wg nastepujących kategorii: Indywidualnie,

NAGRODY

Podczas zawodów będzie możliwe zdobycie:
Puchary za zajęcie 1-3 pierwszych miejsc.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do: 2023-09-20
Zgłoszenia są zbierane przez: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdraVligbmNBDeh-Arj_XnrD0N9iw-nhwpTvNiWnTmVpPctyw/viewform

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata organizacyjna 20 zł. Dla członków STS opłata startowa za konkurencję – 10 zł. Dla uczestników spoza klubu – 15 zł.
nr konta: 30 1140 2004 0000 3502 8176 3238; tytułem BTG4, imię i nazwisko.
NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WPISANIA SIĘ NA LISTĘ ZAWODNIKÓW W DNIU ZAWODÓW, OSOBY KTÓRE NIE
DOKONAJĄ REJESTRACJI ORAZ WPŁATY DO DNIA 20 września 2023– ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ

SPRAWY RÓŻNE

Zawody nie posiadają dodatkowych warunków